Anka Tez Merkezi
Tez Danışmanlığı, Tez Hazırlama ve Analiz Hizmetleri.

Psikoloji Tez Konuları - I

Anka Tez Merkezi bu yazılarda saygıdeğer öğrencilere ve araştırmacılara yeni, uygun ve yapılabilir konualar sunmaktadır. Tez konusu seçimi belki tez çalışmasında en zor adımdır. İyi bir tez konusu seçmek için iyi bir literatür taraması yapılması lazım.
Anka Tez Merkezi olarak, tez konusunun seçiminde size yardımcı oluyoruz. Eğer tez konunuz belirsiz, eski ve yapılmaz olursa o zaman çok büyük bedeller ödemek zorunda kalacaksınız.

Analiz hizmetlerimiz (Ekonometrik veya İstatistik) uygun ve kaliteli olarak sunulmaktadır.

Tez çalışmasının her aşamasında olmak üzere bizden yardım alabilirsiniz. Konu seçimi, literatür taraması, analiz hizmetleri gibi konularda yardıma hazırız.

Son yıllarda araştırmacılar tarafından ilgi göre konular sunulmaktadır. Bu konu başlıkları, konu aramaya çalışan yüksek lisans öğrencileri için faydalı olabilmektedir. Şimdi bu konular Psikoloji öğrencileri için hazırlanmıitır.

 1. Seçilen bir organizasyon / bir kurum çalışanları arasında iş özellikleri ile örgütsel bağlılık ve işe bağlanma arasındaki ilişkinin araştırılması
 2. Seçilmiş bir kurum / algılanan örgütsel adalet boyutlarının örgüt çalışanları arasındaki düzenleyici davranışlara etkileşimli etkisi
 3. Karar verme sürecine katılım ve örgütsel sivil davranışa güven arasındaki ilişki.
 4. İş özellikleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin araştırılması.
 5. Seçilen bir organizasyon / şirketin çalışanları arasında iş tatmini ve kişilik uyumu arasındaki ilişki (kişilik tipi).
 6. Seçilmiş bir organizasyon / şirketin çalışanları arasında mevcut ve istenen örgütsel iklim ile örgütsel bağlılık türleri ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi açıklar.
 7. Seçilmiş bir kurum / şirket çalışanlarının duygusal zekası ile kişilik özellikleri ve üreme karşıtı davranışlar arasındaki ilişkinin araştırılması.
 8. Seçilmiş bir kurum / mutluluk eğitiminin bir şirketin çalışanlarının ruh sağlığı üzerindeki etkisinin araştırılması ve belirlenmesi.
 9. Mutluluk eğitiminin seçilmiş bir kurumun / şirketin ruh sağlığı üzerindeki etkisinin araştırılması ve belirlenmesi.
 10. Eski değişkenler (örgütsel adalet ve örgütsel iklim) ile iş vicdanının iş performansı ile ilişkisi.
 11. Mevcut ve istenilen örgütsel iklim arasındaki ilişkinin taahhüt türleriyle ilişkisinin araştırılması.
 12. Seçilen bir organizasyonun / şirketin çalışanları arasında iş tatmini ve algılanan örgütsel adalet ile örgütsel sivil davranış arasındaki ilişkiyi açıklar.
 13. Seçilmiş bir kurum / şirkette iş stresi ve çalışan akıl sağlığı ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki.
 14. Seçilmiş bir kuruluşun / şirketin çalışanlarının ruh sağlığı aracılığı ile uyum ve iş performansı arasındaki ilişki.
 15. Seçilen organizasyon / şirketin çalışanları arasında psikolojik sözleşme, bağlılık ve organizasyon beklentisi ile ahlaki davranışlar arasındaki ilişkinin yapısı.
 16. Seçilmiş bir kuruluşun / şirketin çalışanlarının tükenmişlik ve iş stresi ile etik olmayan davranışlar arasındaki bağlantısında adaletli ve adaletsiz bir dünyadaki inancın rolü.
 17. Seçilmiş bir kuruluşun / şirketin iş karakteristiği ile çalışan taahhüdü arasındaki ilişkideki arabuluculuk görevinin rolünü araştırmak.
 18. Sosyal destek ve organizasyon politikalarının ve uygulamalarının seçilen bir kurum / şirketin çalışanları arasında iş başarısı üzerindeki etkisinin araştırılması.
 19. Bir kurumun çalışanları arasında rol performansının arabulucunun değerlendirme merkezindeki yöneticilerin performansı, bilişsel yetenekler ve iş performansındaki kendi performansı arasındaki ilişki üzerine etkisi / seçilmiş bir kurum.
 20. Seçilen bir kuruluşun / şirketin çalışanları arasında bilişsel özelliklerin strese neden olan etkilerini hafifletici rolünü temel alan iş stresi ile iş yabancılaşması arasındaki sapkın davranışları araştırmak ve açıklamak.
 21. Seçilmiş bir kurum / şirket çalışanları arasında kişilik boyutları ile iş tükenmişliği arasındaki ilişkinin araştırılması.
 22. Seçilen bir organizasyonun / şirketin çalışanları arasında tükenmişlikle yaşam tarzı ve başa çıkma stilleri arasındaki ilişkinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.
 23. Seçilmiş bir kurum / şirket çalışanları arasında manevi liderlik özellikleri ile iş etiği arasındaki ilişkinin araştırılması.
 24. Seçilmiş bir organizasyon / şirketin çalışanları arasında mevcut ve istenen örgütsel iklim ile örgütsel bağlılık türleri ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi açıklar.
 25. Seçilen bir kurum / şirketin çalışanları arasında dinamik kişilik ile girişimcilik niyetleri ve kariyer başarısı arasındaki ilişkiyi açıklayın.
 26. Seçilen bir kuruluşun / şirketin çalışanları arasında iş taleplerinin ve iş kontrolünün iş planlaması üzerindeki iş stresi ve ruh sağlığı üzerindeki etkisi.
 27. Sekiz harika yetenek: doğrulama için kritere dayalı yaklaşım
 28. Kişilik tipi ile yetenekli bir hizmetçi departmanının niteliği arasındaki ilişki.


Tez yazmakta birinci ve en önemli adım, tez çalışmalarınızın konusunu belirlemektir. Tez konusu öğrenci ve danışman hocanızın yardım ile yapabilirsiniz. Psikoloji bölümünde okuyorsanız her konuda bizden yardım alabilirsiniz. 

Senin yorumun

Son Yorumlar

Yorum Yok

yakın zamanda Gönderilenler

Beslenme ve Diyetetik Tez Konuları - III

Bu yazılarda Beslenme ve  Diyetetik öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. ...


Yorum yap  

Tez Konusu: Veri Madenciliği

Veri Madenciliği Veri madenciliği, öğrenciler tarafından ilgi gören en popüler ...


Yorum yap  

Beden Eğitimi Ve Spor (BESYO) Tez Konuları - I

Tez çalışmasının her aşamasında olmak üzere bizden yardım alabilirsiniz. Konu seçimi, ...


Yorum yap  
×