Anka Tez Merkezi
SPSS Analizi, Çeviri, İntihal Düşürme ve Redaksiyon Hizmetleri.

İntihal Oranı Düşürme

İntihal oranı düşürme nasıl yapılır? İntihal nasıl düzeltilir? Turnitin benzerlik oranı düşürme yöntemleri nedir? İntihal düşürme fiyatları ne kadar? Aşırma yapma nedenleri nedir? Benzerlik azaltma Turnitin tarafından çıkan raporun oranı yüksek olduğu zaman yapılır.  Bu işlem uzmanlık gerektiren ve zaman alıcı bir işlemdir. ChatGPT intihal düşürme için bizden yardım alabilirsiniz. Benzerlik oranı düşürme destek sürecimiz hakkında detaylı bilgi verilmiştir.

Anka Tez intihal indeksi düşürme konusunda en güvenilir adrestir. Anka Tezden intihal yüzdeliği düşürme konusunda hizmet almak isterseniz WhatsApp'ten bize mesaj atmanız yeterlidir.

İntihal Oranı Nedir?

TDK'a göre: "İntihal (Aşırma), başkalarına ait olan eserlerden belli bölümleri alıp kendisine aitmiş gibi gösterme veya başkalarının konusunu benimseyip uygun olmayan bir şekilde kullanma" olarak tanımlanabilir. Tezin Turnitin raporu yapılan aşırmanın yüzde kaç olmasını gösterir. Örnek vermek gerekirse: Eğer metniniz 10000 kelime ise ve sizin dosyada 4000 kelime aşırma varsa, o zaman benzerlik yüzdeliğiniz 40%'dir. Yani yazının 40% özgün ve benzersiz olarak hazırlanmamıştır. Bu yüzdelik Turnitin raporunda 40%-50% arası olarak raporlanır. 

Son zamanlarda ChatGPT kullanılarak üretilen yazılar, tezler, makaleler ve projelerde intihal olarak kabul edilir. Birçok öğrenci ChatGPT ile ödev hazırlamaya çalışır. O yüzden daha fazla Turnitin benzerlik oranı düşürme desteğine ihtiyaç vardır.

Aşırmayı sorgulamak ve ölçmek için Turnitin, Turnitin AI ve iThenticate programları kullanılır. Dergi veya okullarda farklı intihal oranlar ile karşılaşabilirsiniz ama kabul gören indeks her zaman 15%-30% arasıdır. Benzerlik indeks sınırı, genellikle 25% olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bu indekse Kapak Sayfaları ve Kaynakça dahil değildir, kapak sayfaları ve kaynakça çıkarıldıktan sonra oranın 25% olması yeterlidir. Bu oran azami indeksi aştıysa, o zaman benzerlik indeksi düşürme yöntemleri ve Turnitin den kurtulma yollarını denemek gerekir. 

 Örnek Turnitin Raporu indirebilirsiniz. Bu raporda benzerlik oranının ne kadar olduğu tespit edilmiştir. 

 

İntihal Oranı Düşürme Destek Sürecimiz

Turnitin raporunuzu inceledikten sonra 30 dk. içerisinde fiyat teklifimizi sunuyoruz. Destek sürecimiz aşağıdaki adımları içermektedir:

1. Turnitin Raporu İnceleme

Bu aşamada Turnitin raporunu inceleyerek çalışmadaki benzerlik yüzdeliğini öğreniyoruz. Benzerlik raporu olmadan fiyat vermek çok zor ve bazen imkansız.

 

2. Ücret Hesaplaması

 Benzerlik oranı, teslim tarihi, çalışmanın dili ve kelime sayısı fiyatı belirler. Tez konusu ve terim ağırlığı gibi konular fiyatı etkileyebilir. Genelde tıp ve hukuk tezleri için daha fazla ücret talep edilir. 

 

3. Anlaşma ve İntihal Azaltma

Bu aşamada fiyat ve teslim tarihi üzerine anlaşma sağlanır ve benzerlik düşürme yöntemleri kullanılarak azami oran azaltılmaya çalışılır.  

 

4. Güncel Turnitin Raporu Alma ve Teslim

Düşürme işlemi bittikten sonra bir daha güncel rapor alınır. Eğer müşteri isteği doğrultusunda oran düşmüşse! Teslim aşamasına gidilir. Metinin son hali ve güncel Turnitin raporu teslim edilir. 

İntihal Düşürme Fiyatları (Güncel Mayıs 2024)

Benzerlik indeksi düşürme ücretini anlamak için her şeyden önce bir Turnitin veya iThenticate raporu almak lazım. Çıkan similarity indekse göre fiyatlandırma yapılmaktadır. Yazının Türkçe veya İngilizce oluşu ve yazıda sözcük sayısı bu ücreti etkileyebilir.

Turnitin yüzdeliği azaltma çalışmalarında fiyatı etkileyen en önemli faktörlerden biri teslim süresidir. Teslim süres kısa olduğu zamanlarda benzerlik azaltma işleminin ücreti yüksek çıkar. 

“ İntihal oranı düşürme için bizden yardım alabilirsiniz.”

Turnitin , Turnitin AI ve iThenticate raporu almak için Anka Tezden yardım alabilirsiniz, rapor ücreti 100 TL - 350 TL arasındadır.

İntihal Oranı Nasıl Düşürülür?​ 

İntihal düşürme yöntemleri bu bölümde anlatılacaktır.  En bilinen paraphrase yöntemi, tüm intihal düşürme yöntemlerinde kullanılır. İntihal düzeltme programı ile yapılan rewrite işlem iyi sonuçlar vermez, ama uzman kişi tarafından yapılırsa başarılı olur.

1- Tırnak İşareti Kullanımı

Tırnak işareti kullanımı, benzerlik oranını etkiler. İntihale girmiş olan kısmı tırnak işareti kullanarak ve kaynağını göstererek kurtarabilirsiniz. 

2- Yeniden yazmak (Paraphrasing)

İntihal oranını düşürmenin en bilinen yolu paraphrasing işlemidir. Paraphrasing veya rewrite işleminde, metnin anlamını değiştirmeden kendi sözcükleriniz ile metni yeniden yazıyorsunuz. Cümle yapısı değişmeli, sadece bir cümleden iki kelime değişikliği yaparak, intihal indeksi düşmez.

Cümlenin yapısını değiştirmekten sonra rewrite yapmak için, bir cümleyi kısaltmak ve eklemeler yapmak da başka bir yok olabilir. Ayrıca, cümlenin karmaşık olabilecek kısımlarını silerek veya çıkararak ve başka bir şekilde yazarak paraphrasing veya rewrite yapabilirsiniz. Önemli olan nokta, önce kaynak metnin tam anlamını, ardından gerekli kısımları tanımlamanız ve orijinal metnin anlamını değiştirmeden kendi dilinizde ifade etmenizdir. Her durumda, fikir size ait olmadığından, buradaki orijinal kaynaktan da bahsetmelisiniz.

Özet olarak, intihal oranı nasıl düşürülür sorusunun cevabı: 1) tırnak işareti kullanmak 2) yeniden yazma, olarak belirlenmiştir. İntihal düşürme programlarından uzak durmakta fayda var. Bu programlar çoğu basit kelime değişikliği yapmaktadır.

İntihal Oranı Düşürme

Örnek bir intihal yüzdeliği düşürme işlemi

1- İntihal düşürmeden önce

"California Üniversitesi’nde 1950 ile 1990 yılları arasında duygusal zekânın iş yaşamındaki başarıyı artırdığına ilişkin bir çalışma yapılmıştır. Araştırma, bilim alanında doktora yapan seksen öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında öğrencilerin ‘’IQ, akademik zekâ, duygusal denge, olgunluk, karakter bütünlüğü ve kişiler arası etkililik’’ gibi çeşitli özellikleri açısından değerlendirmeler yapılmıştır (AvşarveKaşıkçı,2010). Yapılan araştırmanın sonucunda duygusal zekâ yetkinliklerinin mesleki başarı ve saygınlık kriterlerinde IQ’ya göre yaklaşık dört kat daha önemli olduğu saptanmıştır."


2- İntihal düşürmeden sonra 

"1950-1990 yılları arasında, California Üniversitesi’nde yürütülmüş olan bir çalışma, duygusal zekanın iş yaşamındaki başarıyı artırdığını ortaya koymuştur. Bilim alanında doktora yapmakta olan 80 öğrencinin dahil edildiği bu araştırma kapsamında, öğrenciler; IQ, akademik zeka, olgunluk, duygusal denge, karakter bütünlüğü ve kişilerarası etkililik gibi farklı bir takım özellikleri bakımından değerlendirilmiştir (Avşar ve Kaşıkçı, 2010). Araştırma sonuçları, mesleki başarı ve saygınlık kriterleri söz konusu olduğunda, duygusal zekanın IQ’ya kıyasla yaklaşık dört kat daha etkili olduğunu göstermiştir."

Turnitin indeksi düşürme konusunda hızlı ve garantili hizmet veriyoruz. 

İntihal düzeltme programı var mı?

İntihal düşürme programı Türkçe için sınırlı sayıda var ama İngilizce için onlarca program bulabilirsiniz. Ama çıkan sonuç sizi memnun etmeyebilir.

İntihal düzeltme programları, sadece kelimeleri eş anlamları ile değiştiriyor ve bu işlem Turnitinden kurtulma için asla yeterli değildir ve sadece kaç puan benzerlik indeksini azaltır. Turnitin hileleri kullanılarak intihal düşürme, hocanız tarafından çok rahat bir şekilde anlaşılabilir. Başarılı bir intihal düşürme için örnek paragrafta anlatıldığı gibi cümle yapısı tamamen değişmelidir ve anlam bütünlüğü bozulmadan tekrar yazılmalıdır. Bu işlem gerçekten zor ve zaman alıcı bir işlemdir. 

ChatGPT İntihal Düşürme

ChatGPT İntihal düşürme konusunda da öğrencilere yardımcı oluyoruz. Yapay zeka ile ödev ve tez yapma son dönemlerde çok fazla ilgi çekmiştir. Tez ve ödev yapan kişiler ChatGPT kullanarak ödevleri hazırlıyorlar ve bu yazıların intihal düşürmesi için destek istiyorlar. Yapay zeka ile üretilen metinlerin intihal düşürmesi zor ve risklidir. Turnitin ve başka yazılımlar tarafından işaretlenen bu tip yazılar, intihal düşürülse bile tekrar intihal olarak işaretlenebilir. Ama uzmanlarımız elinden geleni yapıyor ve metin tamamen yeniden yazılarak hazırlanıyor.

Turnitin benzerlik oranı düşürme hizmeti almak için ne yapmanız gerekir?

Anka tez Merkezi olarak becerili, mütehassıs ve uzman ekibimizle sizin tezinizin intihal indeksini %10’a kadar düşürebiliriz. İntihal Yüzdeliği Düşürme konusunda çok iddialıyız. Hızlı ve kaliteli olarak Turnitin hileleri kullanmadan çalışmalarınızı teslim edebiliriz. Turnitin raporunuzu bize WhatsApp'ten göndermeniz, fiyat teklifi vermemiz için yeterlidir (intihalanaliz@gmail.com).

 20 

Senin yorumun

Son Yorumlar

Mehmet Erdoğan

Gerçekten ilgi ve alakası çok iyi! İntihal oranı düşürme işlemi 1 hafta içinde elime ulaştırdılar ödeme konusunda iki taksit şeklinde olduğu için öğrenciler zorlayacak bir ödeme yok başta güven konusunda çok şüpheliydim ama tezi tesliminden sonrada iletişimi koparmadıkları için bu konuyu aştım. Ödevimi henüz okula teslim etmedim ödev notum açıklandığında daha detaylı yorum yapacağım ancak şu ana kadar gönül rahatlığıyla Turnitin intihal oranı düşürme konusunda güvenebilirsiniz :))

Yorum Yok

Akif Uzman

Hizmet kalitesi olarak süper, intihal düşürme için mesaj attım hemen dönüş yaptılar. Zamanında çalışmamın son word halini ve yeni intihal raporunu aldım. Teşekkürler.

Anka Tez Merkezi

Akif bey, ilginiz için teşekkür ederiz.

yakın zamanda Gönderilenler

İntihal Oranı Nasıl Hesaplanır?

İntihal oranı hesaplama her bir akademik çalışmada öneli bir konudur. İntihal oranı ...


Yorum yap

İntihal Raporu Ücreti Ne Kadar?

İntihal raporu ücretleri, Mayıs 2024 itibariyle 100-350 TL arasındadır. Tez çalışmaları ...


Yorum yap

4 Adımda İntihal Raporu Alma

Turnitin intihal raporu alma nedir? Turnitin intihal raporu nasıl alınır? nereden alınır? gibi ...


Yorum yap
×