Anka Tez Merkezi
Tez Danışmanlığı, Tez Hazırlama ve Analiz Hizmetleri.

Ekonometrik Analiz

Ekonometri Nedir?

Ekonometri, ekonomik ilişkilerin ölçümü ile ilgilenir. Ekonomik ilişkilerin parametrelerine sayısal değerler sağlama amacı ile ekonominin, matematiksel ekonominin ve istatistiklerin bir bütünleşmesidir. İktisat teorilerinin ilişkileri genellikle matematiksel olarak ifade edilir ve ampirik iktisatla birleştirilir.

“ Ekonometrik analiz, olasılıkları, programları ve hatta olayların sıklığını tahmin etmek için kullanılır. ”

Ekonometri Yöntemleri

Ekonometri yöntemleri, temel olarak ekonomik ilişkilerin matematiksel biçiminin katsayıları olan parametrelerin değerlerini elde etmek için kullanılır. Ekonomik olguyu açıklamaya yardımcı olan istatistiksel yöntemler, ekonometrik yöntemler olarak uyarlanmıştır. Ekonometrik ilişkiler, genellikle ekonomi ve matematiksel formülasyonlarda göz önüne alınmayan, ekonomik ilişkilerin rastgele davranışını gösterir.

“ SPSS, Eviews, Stata, Excel, Minitab ve Matlab yazılımlarında deneyim ve uzmanlığa sahibiz ”

Ekonometrik yöntemlerin mühendislik bilimleri, biyolojik bilimler, tıp bilimleri, yer bilimleri, ziraat bilimleri ve diğer alanlarda da kullanılabileceği belirtilebilir. Ekonometrik araçlar değişkenler arasındaki ilişkileri açıklamada yardımcı olur.

“ Araştırmacılarımız artık istatistik, bilgisayar bilimi ve ekonomiyi birleştirerek ekonometrik analiz yapıyorlar ”

Bir model, gerçek dünya sürecinin basitleştirilmiş bir gösterimidir. İncelenen fenomenlerin göze çarpan özelliklerini içermesi gerektiği anlamında temsili olmalıdır. Genel olarak, modellemedeki amaçlardan biri, karmaşık bir olguyu açıklamak için basit bir modele sahip olmaktır. Böyle bir amaç bazen basitleştirilmiş bir modele yol açabilir ve bazen yapılan varsayımlar gerçekçi değildir. Uygulamada, genellikle deneycinin fenomeni açıklamak için uygun olduğunu düşündüğü tüm değişkenler modele dahil edilmiştir. Değişkenlerin geri kalanı, karışıklıkların rastgele değişken olduğu “karışıklıklar” adı verilen bir sepete atılır. Ekonomik modelleme ile ekonometrik modelleme arasındaki temel fark budur. Bu aynı zamanda matematiksel modelleme ile istatistiksel modelleme arasındaki temel farktır. Matematiksel modelleme doğada kesinken, istatistiksel modelleme de stokastik bir terim içermektedir.

Ekonomik Model

Ekonomik model, bir ekonominin veya daha genel olarak bir fenomenin davranışını tanımlayan bir dizi varsayımdır.

“ Ekonometrik analiz yapmak öğrenciler ve araştırmacılar için zor olabilir, çünkü bu iş büyük ölçüde uzmanlık gerektiren bir görevdir. ”

Ekonometrik bir model şunlardan oluşur:

  • davranışı tanımlayan bir denklem seti. Bu denklemler ekonomik modelden türetilmiştir ve iki bölümden oluşur - gözlemlenen değişkenler ve karışıklıklar.
  • değişkenlerin gözlenen değerlerindeki hatalarla ilgili bir ifade.
  • Bozuklukların olasılık dağılımının belirtilmesi.

“ Ekonometrik analiz söz konusu olduğunda(EViews, STATA vb.), Anka Tez Merkezinin araştırmacıları hizmetinizdedir. ”

#Akademik_Danışmanlık, #Tez_Danışmanlık, #Tez_Hazırlama, #Tez_Merkezi, #Danışmanlık, #Tez_Yazım, #Tez_Yazdır, #Tez, #Doktora_Tez_Danışmanlığı, #YüksekLisans_Tez_Hazırlama, #YüksekLisans_Tez_Danışmanlığı, #Lisans_Tez_Danışmanlığı, #ÖnLisans_Tez_Danışmanlığı, #Literatür_Araştırması, #Literatür_Hazırlama, #Literatür_Taraması, #Alanyazın_Hazırlama, #Alanyazın_Araştırması, #Alanyazın_Taraması, #Tez_Hazırlama, #İntihal_Oranı_Tespiti, #İntihal_Oranı_Düşürüme, #Anket_Analizi, #SPSS_Analizi ve #Eviews_Analizi gibi hizmetler almak istiyorsanız “Talep Formunu” doldurup bize iletmeniz takdirde Anka Tez Merkezi tarafından, size 10 dakika içerisinde dönüş yapılacaktır.Senin yorumun

Son Yorumlar

Yorum Yok

yakın zamanda Gönderilenler

İntihal Raporu Ücreti Ne Kadar?

Devamını Oku: İNTİHAL ORANI RAPORLAMA(KONTROLÜ) Makale veya tezinizi göndermeden ...


Yorum yap

Zaman Seri Analizleri

Zaman Serileri Zaman serileri, zaman sırasına göre dizine alınan (veya listelenen veya işaretlenen) ...


Yorum yap

SPSS Analizi

SPSS analizleri hem bireysel hem de kurumsal olarak verileri analiz etmek için çok kullanılır. ...


Yorum yap
×