Anka Tez Merkezi
Tez Danışmanlığı, Tez Hazırlama ve Analiz Hizmetleri.

Zaman Seri Analizleri

zaman seri analizi

Zaman Serileri

Zaman serileri, zaman sırasına göre dizine alınan (veya listelenen veya işaretlenen) bir veri noktaları dizisidir. En yaygın olarak, bir zaman serisi zaman içinde art arda eşit aralıklarla yerleştirilmiş noktalarda alınan bir sekanstır. Dolayısıyla, ayrık zamanlı bir veri dizisidir. Zaman serilerinin örnekleri okyanus gelgitlerinin yükseklikleri, güneş lekelerinin sayısı ve Dow Jones Industrial Average'ın günlük kapanış değeridir.

Zaman serileri çok sık çizgi grafiklerle çizilir. Zaman serileri istatistiklerde, işaret işleme, örüntü tanıma, ekonometri, matematiksel finans, hava durumu tahminleri, deprem tahmini, elektroensefalografi, kontrol mühendisliği, astronomi, iletişim mühendisliği ve büyük ölçüde geçici ölçümler içeren uygulamalı bilim ve mühendislik alanlarında kullanılmaktadır.

“ Zaman serisi analizi ile ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, Anka Tez Merkezi yardım etmeye hazır! ”

Zaman serisi analizi, anlamlı istatistikleri ve verilerin diğer özelliklerini çıkarmak için zaman serisi verilerini analiz etme yöntemlerini içerir. Zaman serisi tahmini, daha önce gözlenen değerlere dayanarak gelecekteki değerleri tahmin etmek için bir modelin kullanılmasıdır. Regresyon analizi genellikle bir veya daha fazla bağımsız zaman serisinin mevcut değerlerinin başka bir zaman serisinin mevcut değerini etkilediği teorilerini test edecek şekilde kullanılırken, zaman serisinin bu tür analizine "zaman serisi analizi" denmez, tek bir zaman serisinin veya zamana bağlı farklı noktalarda çok bağımlı zaman serisinin değerlerinin karşılaştırılmasına odaklanır. Kesintili zaman serisi analizi, tek bir zaman serisindeki müdahalelerin analizidir.

“ Zaman seri analizi yapmak öğrenciler ve araştırmacılar için zor olabilir, çünkü bu iş büyük ölçüde uzmanlık gerektiren bir görevdir. ”

Zaman Serisi Çeşitleri

Zaman serisi verilerinin doğal bir geçici sıralaması vardır. Bu, zaman serileri analizini, gözlemlerin doğal olarak sıralanmadığı kesitsel çalışmalardan farklı kılar (örneğin, kişilerin ücretlerinin herhangi bir sırayla girilebileceği ilgili eğitim seviyelerine göre insanların ücretlerini açıklar). Zaman serileri analizi, gözlemlerin tipik olarak coğrafi konumlarla ilgili olduğu mekansal veri analizinden de farklıdır. Bir zaman serisi için stokastik bir model, genellikle zaman içinde birbirine yakın gözlemlerin daha uzak gözlemlerden daha yakından ilişkili olacağı gerçeğini yansıtır. Ek olarak, zaman serisi modelleri genellikle doğal tek yönlü zaman sıralamasını kullanır, böylece belirli bir döneme ait değerler gelecekteki değerlerden ziyade bir şekilde geçmiş değerlerden türetilir olarak ifade edilir.

#Akademik_Danışmanlık, #Tez_Danışmanlık, #Tez_Hazırlama, #Tez_Merkezi, #Danışmanlık, #Tez_Yazım, #Tez_Yazdır, #Tez, #Doktora_Tez_Danışmanlığı, #YüksekLisans_Tez_Hazırlama, #YüksekLisans_Tez_Danışmanlığı, #Lisans_Tez_Danışmanlığı, #ÖnLisans_Tez_Danışmanlığı, #Literatür_Araştırması, #Literatür_Hazırlama, #Literatür_Taraması, #Alanyazın_Hazırlama, #Alanyazın_Araştırması, #Alanyazın_Taraması, #Tez_Hazırlama, #İntihal_Oranı_Tespiti, #İntihal_Oranı_Düşürüme, #Anket_Analizi, #SPSS_Analizi ve #Eviews_Analizi gibi hizmetler almak istiyorsanız “Talep Formunu” doldurup bize iletmeniz takdirde Anka Tez Merkezi tarafından, size 10 dakika içerisinde dönüş yapılacaktır.Senin yorumun

Son Yorumlar

Yorum Yok

yakın zamanda Gönderilenler

SPSS Analizi

SPSS analizleri hem bireysel hem de kurumsal olarak verileri analiz etmek için çok kullanılır. ...


Yorum yap

Panel Veri Analizi

Finansal modelleme, bazen hem kesit hem de zaman serilerinin dahil edildiği yerlerde yapılandırılabilir. ...


Yorum yap

Ekonometrik Analiz

Ekonometri Nedir? Ekonometri, ekonomik ilişkilerin ölçümü ile ilgilenir. Ekonomik ...


Yorum yap
×