Anka Tez Merkezi
Tez Danışmanlığı, Tez Hazırlama ve Analiz Hizmetleri.

SPSS Analizi Nasıl Yapılır?

Öğrenciler ve araştırmacıların birçoğu SPSS analizlerinin nasıl yapıldığı konusunda bilgileri yoktur. SPSS analizi yapmak için iyi bir istatistik bilgisi olması lazım. SPSS Analizi nasıl yapılır? SPSS Analizi için ilk adım nedir? SPSS sonuçları nasıl yorumlanır?

Neden SPSS?

SPSS için en belirgin kullanım, istatistiksel testleri çalıştırmak için kullanmaktır. SPSS, en yaygın kullanılan istatistiksel testlerin tümüne sahiptir. Bu nedenle, herhangi bir matematiksel denklemi elle yapmanız gerekmeyecektir. Bir istatistiksel test çalıştırdığınızda, ilgili tüm çıkışlar veri çıkış dosyasında görüntülenir. Ayrıca, gelişmiş istatistiksel dönüşümler yaparak verilerinizi de dönüştürebilirsiniz. Bu, normalde dağıtılmayan veriler için özellikle yararlıdır.

Sosyal bilimler ve birçok alanda istatistiksel paket olan SPSS, nicel araştırmalarda sıkça kullanılan bir yazılımdır. SPSS'den önce araştırmacılar elle veri setlerinde istatistiksel testler yapmak zorunda kalırdılar ve böylece çok zaman ve enerji kaybetmiş olurdular. Ancak, SPSS bu işlemi otomatikleştiriyor.

SPSS Analizi Nasıl Yapılır?

Birçok araştırmacı SPSS analizlerini kendi yapar. SPSS analizleri nasıl yapılır diye sorarsanız sizin yapmak istediğiniz analize bağlı ama her SPSS analizin belirli adımları vardır. Analiz için ilk adım Veri toplanması ve organizasyonudur.

Veri Toplanması ve Organizasyonu

Araştırmaya bağlı olarak verinin nasıl toplandığıda farklı olabilir. Örneğin sosyal bilimlerde Anket yapılarak veri toplanır. Tıp çalışmalarında ise hastaların bilgilerine bakılarak veriler toplanabilir.
Eğer anket kullanarak veri toplanacaksa, dikkat edilmesi gerekenler : (1-Anketin hipotezlerini tanımlama 2-Anketin amacını kapsayan sorular tasarlamak ve 3-Kişiler arasında rastgele sorular yayınlama).

Veri Girişi

SPSS genellikle araştırmacılar tarafından veri girişi aracı olarak kullanılır. SPSS'deki veri girişi ekranı, diğer elektronik tablo yazılımlarına çok benzer. Ama Excel kullanılarak da veri girişi yapmak çok yaygımdır ve bir çok SPSS veri girişi için Exceli kullanır.

Değişkenleri ve nicel verileri girebilir ve dosyayı bir veri dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıca, farklı değişkenlere özellikler atayarak verilerinizi SPSS'de düzenleyebilirsiniz. Örneğin, bir değişkeni nominal değişken olarak atayabilirsiniz ve bu bilgiler SPSS'de saklanır. Veri dosyasına bir sonraki girişinizde haftalar, aylar veya hatta yıllar olabilecek, verilerinizin tam olarak nasıl düzenlendiğini görebilirsiniz.

Analizin Yapılması

Veri toplanıp SPSS'deki veri sayfasına girildikten sonra, verilerin analizi yapılır. İlk adım verilerin normal şekilde dağıtılıp dağıtılmadığını belirlemek için normallik testleri yapılır. Daha sonra frekans dağılımlarını oluşturabilirsiniz. Frekans dağılımı bir çıktı dosyasında görüntülenir. Tablolar dışa aktarabilir ve yazdığınız bir araştırma makalesine yerleştirebilirsiniz. Bu nedenle, bir tablo veya grafiği yeniden oluşturmak yerine tabloyu veya grafiği doğrudan SPSS'den veri çıkış dosyasından alabilirsiniz.

SPSS analizi nasıl yapılır dediğimizde SPSS analizinde hangi testler kullanılmaktadır anlamına gelir. Onu bilmek içinde istatistik bilgilerin olması lazım. Bu adımda verilerin normalliği ve hipotezlere göre doğru testler seçilip uygulanır.

Bu analiz ve testlerin her biri kullanılabilir: Tanımlayıcı Analizler, Varyans Analizi (ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA), Ki-kare Testleri, Korelasyon (İki Değişkenli, Nokta-Biserial, Spearman, Phi) , Regresyon (İkili, Hiyerarşik, Doğrusal, Lojistik, Çok Değişkenli, Adım Aşağı ve Kademeli), Faktör Analizi (Keşif, Doğrulayıcı) ve Güvenilirlik Analizi.

Sonuçların Yorumlanması

En son adım analizlerden çıkan tabloları yorumlamaktır. Bu adımda da istatistik bilgilere sahıp olmak gereklidir.

Her aşamda Anka Tez Merkezinden yardım alabilirsiniz.

#Akademik_Danışmanlık, #Tez_Danışmanlık, #Tez_Hazırlama, #Tez_Merkezi, #Danışmanlık, #Tez_Yazım, #Tez_Yazdır, #Tez, #Doktora_Tez_Danışmanlığı, #YüksekLisans_Tez_Hazırlama, #YüksekLisans_Tez_Danışmanlığı, #Lisans_Tez_Danışmanlığı, #ÖnLisans_Tez_Danışmanlığı, #Literatür_Araştırması, #Literatür_Hazırlama, #Literatür_Taraması, #Alanyazın_Hazırlama, #Alanyazın_Araştırması, #Alanyazın_Taraması, #Tez_Hazırlama, #İntihal_Oranı_Tespiti, #İntihal_Oranı_Düşürüme, #Anket_Analizi, #SPSS_Analizi ve #Eviews_Analizi gibi hizmetler almak istiyorsanız “Talep Formunu” doldurup bize iletmeniz takdirde Anka Tez Merkezi tarafından, size 10 dakika içerisinde dönüş yapılacaktır.Senin yorumun

Son Yorumlar

Yorum Yok

yakın zamanda Gönderilenler

Zaman Seri Analizleri

Zaman Serileri Zaman serileri, zaman sırasına göre dizine alınan (veya listelenen veya işaretlenen) ...


Yorum yap

SPSS Analizi

SPSS analizleri hem bireysel hem de kurumsal olarak verileri analiz etmek için çok kullanılır. ...


Yorum yap

Panel Veri Analizi

Finansal modelleme, bazen hem kesit hem de zaman serilerinin dahil edildiği yerlerde yapılandırılabilir. ...


Yorum yap
×