Anka Tez Merkezi
SPSS Analizi, Çeviri, İntihal Düşürme ve Redaksiyon Hizmetleri.

Beslenme ve Diyetetik Tez Konuları - III

Bu yazılarda Beslenme ve Diyetetik öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. Günümüzde herkes fazla kilolardan kurtulmak istiyor ve bu konuda beslenme meselesi öne çıkıyor. Beslenme ve Diyetetik bölümünde iyi bir tez konusu seçmek için iyi bir literatür taraması yapılması lazım.

Tez çalışmasının her adımında Anka Tez Merkezinden yardım alabilirsiniz. Konu ve başlık seçimi, literatür araştırması, analiz hizmetleri ve tez hazırlama gibi konularda yardıma hazırız.

Analiz hizmetlerimiz (Ekonometrik=EViews veya İstatistik=SPSS) uygun ve kaliteli olarak sunulmaktadır.

Son yıllarda araştırmacılar tarafından ilgi göre konular sunulmaktadır. Bu konu başlıkları, konu aramaya çalışan yüksek lisans öğrencileri için faydalı olabilmektedir. Şimdi bu konular Beslenme ve Diyetetik öğrencileri için hazırlanmıştır. Beslenme ve Diyetetik bölümünde fizyoloji, kişisel ve toplumsal sağlık, aile planlaması ve kurum beslenmesi gibi konular çalışılmaktadır.

Tez Konuları

 1. Alkolik olmayan karaciğer yağlanması olan hastalarda bağırsaktaki faecalibacterium prausnitzii ve eubacterium rectale bakterilerinin değişimlerinin uygulanan diyet modeli ile ilişkilendirilmesi
 2. Obezite nedeniyle diyetisyene başvuran ofis çalışanlarında vücut ağırlığına yönelik parametrelerin incelenmesi
 1. Üniversite öğrencilerinin beslenme durumlarının Akdeniz diyet kalite indeksi ile değerlendirilmesi
 1. Yetişkin bireylerde diyetin glisemik indeks ve glisemik yükü ile insülin direnci arasındaki ilişki
 1. Obezite ve depresyon arasındaki ilişki: Diyet polikliniğine başvuran obezite tanısı almış kişiler üzerinde bir araştırma
 1. Yetişkin bireylerin diyet enerji yoğunluğu ile metabolik risk faktörleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
 1. Bebeklerinde besin protein alerjisi tanısı ya da şüphesi nedeniyle eliminasyon diyeti yapan annelerde potansiyel sağlık sorunları mevcut mudur?
 1. Yeditepe Üniversitesi beslenme ve diyetetik bölümü 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin eklenti şeker tüketiminin karşılaştırılması

 1. Dirençli epilepside ketojenik diyetin etkinliğinin incelenmesi
 1. Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinde sağlıklı yeme takıntısının(ortoreksiya nervoza) değerlendirilmesi
 1. İnsülin direnci olan kadınlarda diyetteki iki farklı karbonhidrat oranının biyokimyasal ve antropometrik parametrelere etkisi
 1. Yetişkin bireylerde akdeniz diyet skoru ile beslenme alışkanlıkları ve antropometrik ölçümler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
 1. Diyabetlilerde tatlandırıcı ve diyet/diyabetik ürün kullanım durumu
 1. Tip 2 diyabet tanısı almış bireylerde diyabetik diyet tedavisi ve biyokimyasal bulguların, duygusal stres durumu üzerine etkileri
 1. Tip ıı diyabetli bireylerde visseral adipozite indeksi ile serum ve diyetsel magnezyum düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
 1. Yetişkin bireylerin diyet örüntüsünün koroner kalp hastalığı risk faktörleri üzerindeki etkisi
 1. Yetişkin bireylerde genel beslenme durumu, diyetin triptofan ve kafein içeriği ile depresyon durumu, uyku süresi ve kalitesi ilişkisinin değerlendirilmesi
 1. Özel bir zayıflama merkezine başvuran 20-50 yaş arası obez kadınlarda yüksek proteinli diyetlerin ağırlık kontrolüne etkisi
 1. Sağlık çalışanlarının diyetisyenlere yönelik tutum ve davranışlarının belirlenmesi
 1. Diyete eklenen doymuş yağ asitleri ve fruktozun lipoprotein profili ve kolesterol metabolizması ile ilişkisi
 1. Diyet magnezyum alımı ile duygu durum düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi
 1. Yaşlı ve yetişkin bireylerde diyetin toplam antioksidan kapasitesinin değerlendirilmesi
 1. Prediyabet hastaların sadece glisemik indeksi düşük diyet ile %5 ve %10 kilo kayıpları sonrası gelişen sağlık durumlarının incelenmesi
 1. Kolorektal kanserli hastalarda diyet inflamasyon indeksinin inflamatuar sitokinler ve ağrı şiddeti üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
 1. İstanbul'da özel bir hastanenin beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kişilerin beslenme bilgi düzeyi ve beslenme alışkanlıklarının saptanması
 1. Yetişkin bireylerde diyetin inflamatuvar indeksi ile beslenme durumları arasındaki ilişkinin saptanması
 1. Adolesanlarda farklı iki günde belirlenen besin ögesi alımları ile sağlıklı yeme indeksi ve diyet kalite indeksi arasındaki ilişkinin belirlenmesi
 1. Özel bir hastanede beslenme ve diyet polikliniğine başvuranların fonksiyonel besinlere yönelik bilgi düzeyleri, farkındalıkları ve tüketim sıklıklarının saptanması
 1. Bariyatrik cerrahi sonrası hastaların yeme tutum ve davranışları ile diyete uyumları
 1. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin Akdeniz diyetine uyumunun değerlendirilmesi
 1. Obezite cerrahisi öncesi uygulanan düşük kalorili diyetin erken dönem komplikasyonlar ve ağırlık kaybı ile ilişkisinin retrospektif değerlendirilmesi
 1. Romatoid artritli yetişkin kadınların akdeniz diyetine uyumu ile serum toplam antioksidan durumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi
 1. Konstipasyon baskın irritable bağırsak sendromu olan hastaların semptomatik tedavisinde farklı diyet türlerinin etkisi
 1. Spor beslenmesi bilgi anketinin Türk toplumunda geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması ve diyet kalitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi
 1. Diyetle fitokimyasal alımının obezite ile ilişkili parametrelere etkisi
 1. Beslenme ve diyetetik öğrencilerinde yeme bozuklukları ve obsesif kompulsif belirtilerin değerlendirilmesi
 1. Gestasyonel diyabetlilerde diyetin kan şekeri üzerine etkisi
 1. Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, beslenme bilgi düzeyleri ve diyetisyenlik mesleğini tanımaları üzerine bir araştırma
 1. Tip 2 diyabetli bireylerde diyet enerji yoğunluğu ve yaşam tarzının glisemik kontrol ile ilişkisi
 1. Diyetisyenlerin sosyal medyadaki paylaşımlarının bilimsel ve etik yönden incelenmesi (ınstagram örneği)
 1. Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Diyet Polikliniğine başvuran 6-17 yaş arası bireylerin şekerli ve gazlı içecek tüketimi ve sağlık üzerine etkileri
 1. Beslenme ve diyetetik eğitimi alan öğrencilerin obeziteye karşı önyargı, tutum ve davranışlarının belirlenmesi
 1. Yetişkin bireylerde yeni besin korkusu ve diyet kalitesinin değerlendirilmesi
 1. Tip 2 diyabetli hastalarda serum irisin düzeyleri ve diyet kalitelerinin değerlendirilmesi
 1. Farklı tür diyetlerle beslenen farelerin ince bağırsak yağ asidi kompozisyonlarının karşılaştırılması
 1. Sağlıklı yetişkin bireylerde aralıklı oruç diyetinin sağlıklı bir şekilde ağırlık kaybına etkisinin değerlendirilmesi
 2. Diyet kalitesinin tip 1 diyabetli adölesanların metabolik kontrolü ve beslenme durumu üzerine etkisi
 1. Edirne il merkezinde yaşayan yetişkinlerin akdeniz diyet skoru ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
 1. Böbrek taşı olan bireylerin idrar osteopontin düzeyi, diyet asit yükü ve beslenme durumlarının değerlendirilmesi
 1. Beslenme ve diyet polikliniğine başvuran bireylerde bitkisel ürün kullanım durumunun saptanması
 1. Sezgisel yeme, yeme tutumu, diyet kalitesi ve beden kütle indeksi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
 1. Hafif şişman/obez kadınlarda yeme bağımlılığı, depresyon ve diyet kalitesinin değerlendirilmesi
 1. Koroner arter hastalarında serum antioksidan/oksidan durumu, diyet toplam antioksidan kapasitesi ile beslenme durumunun değerlendirilmesi
 1. Non-alkolik yağlı karaciğer (NAYKH) hastalığı olan bireylerde doymuş yağı azaltılmış diyetin inflamasyon üzerine etkisi
 1. Spor yapan erkek bireylerde diyetle günlük alınan karbonhidrat miktarının vücut kas kütlesi üzerine etkisinin araştırılması
 1. Bariatrik cerrahi öncesi uygulanan proteinden zengin diyetin ağırlık kaybına, klinik sonuçlara ve karaciğer yağlanması üzerine etkisi
 2. Gebelerin diyetle aldıkları folat miktarının ve serum folat düzeyinin değerlendirilmesi
 1. Yetişkinlerde tam tahıl yeme isteği, diyet lifi bilgi düzeyi ve tam tahıl tüketimi ile depresyon arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
 1. Kadınlara zayıflama diyetlerinde verilen kalsiyum içeren besinlerin kilo kontrolünde etkisi
 1. Diyete eklenen farklı türlerdeki şekerin yağ asit translokasyonu, depolanması ve iştah ile ilintili peptidler üzerine etkileri

 1. Fenilketonürili bireylerde diyet fenilalanin toleransının değerlendirilmesi
 1. Yetişkin kanserli hastalarda diyetin toplam antioksidan kapasitesinin değerlendirilmesi
 1. Tip 2 diyabetli bireylerde diyetle iyot alımı, üriner iyot atımı ve tiroid fonksiyonları arasındaki ilişkinin belirlenmesi
 1. Diyet kısıtlaması ile birlikte beta glukan uygulanan erişkin erkek sıçanlarda leptin, nesfatin konsantrasyonları ve tiroid hormon değerlerinin araştırılması
 1. Beslenme ve diyetetik öğrencilerinde ortoreksiya nervozanın saptanması
 1. Tip 2 diyabetli bireylerde diyet kalitesinin yaşam kalitesine etkisi
 1. Metabolik olarak sağlıklı ve sağlıksız obezlerde diyet kalitesinin, fiziksel aktivite durumunun ve yaşam kalitesinin belirlenmesi
 1. Yetişkin bireylerde kardiyometabolik riskin tanımlanmasında diyetsel faktörler, vısceral adıposıty (VAI) ve a body shape ındex (ABSI )
 1. Tip II diyabetli hastalarda diyet yağ asit örüntüsü ve kanda CD36 yağ asit transport reseptör düzeyi arasındaki ilişki
 1. Mustafa Kemal Üniversitesi araştırma hastanesine başvuran şişman bireylerde beslenme eğitimi,zayıflama diyeti ve egzersiz uygulamasının , beslenme bilgisi, antropometrik ölçümler ve vücut bileşimi üzerine etkisinin belirlenmesi
 1. Ratlarda maternal düşük kaliteli protein diyetinin doğum sonrası büyüme ve gelişme üzerine etkisi
 1. Maternal diyetle alınan yüksek fruktozlu mısır şurubunun insulin ve bazı lipid parametreleri açısından anne ve yavru ratlar üzerine olası etkileri
 1. Hipotiroidizmli obez kadınlarda yüksek proteinli diyetlerin ağırlık kontrolü üzerine etkisi
 1. Glutensiz diyetin kilo kaybı üzerine etkisi
 1. Evde bakım hizmeti alan bireylerde beslenme durumunun ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ve evde bakım hizmetleri kapsamında diyetisyenin rolü
 2. Adolesan bireylerde diyet kalitesinin sağlıklı yeme indeksi ile değerlendirilmesi
 1. Romatoid artrit ve ankilozan spondilitli yetişkinlerin diyet potansiyel böbrek asit yükü (PRAL) ile hastalık aktivitesi ve beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesi
 1. Üniversitenin ikinci öğretim lisans programlarında eğitimini sürdüren öğrencilerde uyku düzeninin beslenme alışkanlıkları, diyet kalitesi ve duygu durumu üzerine etkisi
 1. Yetişkin bireylerde diyetle alınan magnezyum ve serum magnezyum düzeyi ile metabolik sendrom kriterleri arasındaki ilişkinin araştırılması
 1. Depresif fazla kilolu ve obez kadınların diyet tedavisi sonucunda psikolojik durumlarının değerlendirilmesi

Tez yazmakta birinci ve en önemli adım, tez çalışmalarınızın konusunu belirlemektir. Tez konusunu danışman hocanızın yardım ile belirleyebilirsiniz. Beslenme ve Diyetetik bölümünde çok iddiali çalışmalar yaptığımızı belitmek isteriz. Bu bölümde okuyorsanız her konuda bizden yardım alabilirsiniz. 

Senin yorumun

Son Yorumlar

Yorum Yok

yakın zamanda Gönderilenler

Bankacılık Tez Konuları - V

Anka Tez Merkezi bu yazılarda saygıdeğer Bankacılık öğrencilerine yeni, uygun ve ...


Yorum yap  

Tez Konusu: Veri Madenciliği

Veri Madenciliği Veri madenciliği, öğrenciler tarafından ilgi gören en popüler ...


Yorum yap  

Psikoloji Tez Konuları - I

Anka Tez Merkezi bu yazılarda saygıdeğer öğrencilere ve araştırmacılara yeni, uygun ve yapılabilir ...


Yorum yap  
×