Anka Tez Merkezi
SPSS Analizi, Çeviri, İntihal Düşürme ve Redaksiyon Hizmetleri.

Sosyal Bilimler Tez Konuları

Anka Tez Merkezi olarak, tez konusunda saygıdeğer öğrencilere ve araştırmacılara yardımcı oluyoruz. Araştırma konusu her bilimsel çalışmanın birinci ve gerekli adımıdır. Her şeyden önce çalışmanın konusu ve başlığı belirlenmesi lazım.

“ Tez konusu ve tez başlığını seçtikten sonra, her şeyden önce konunun ve yöntemin yapılabilirliğini kontrol etmek lazım. ”

Tez çalışmasının her aşamasında olmak üzere bizden yardım alabilirsiniz. Konu seçimi, literatür taraması, analiz hizmetleri gibi konularda yardıma hazırız. 

 • Farklı bilgi yönetimi modellerini incelemek.
 • Kentsel ve kırsal topluluklar arasındaki evlilik yaşının karşılaştırılması.
 • İslam perspektifinden insan hakları.
 • Trafik kazalarındaki artışı ve buna bağlı olarak türkiye deki yol ölümlerini etkileyen faktörler.
 • Sosyal güvene etki eden faktörler.
 • Dini epistemoloji ve patolojilerinin çalışması.
 • Geçmişte ailelerin başarısızlığı ile çocukların geleceği üzerindeki etkileri arasındaki ilişkinin araştırılması.
 • Kamu hizmetlerine erişimde vatandaşların eşitliği ilkesinin incelenmesi.
 • Gençlerin dinden uzaklaşmalarını etkileyen faktörler.
 • Öğrenci artışını etkileyen faktörlerin ve bu artışın avantaj ve dezavantajlarının araştırılması.
 • Gençlerin inançlarına ne ölçüde uyduğunu araştırmak.
 • Halkın medeni haklar ve vatandaşlık bilincinin araştırılması.
 • Kişinin uzmanlığı ile çalıştığı meslek arasındaki ilişkiyi incelemek.
 • Üniversite profesörleri arasında akademik yük ve çalışma vicdanının miktarını araştırmak.
 • Öğrenciler arasında ingilizce okuryazarlığının zayıf olduğunun sebeplerini ve nedenlerini araştırmak.
 • Eğitimin ve üniversitenin işsizliğe etkisini araştırmak.
 • Yoksulluk ve fuhuş etkileyen faktörlerin araştırılması.
 • Türk milletinin güvenlik anlayışını incelemek.
 • Türkiye'de sosyal güvenlik türlerini ve faktörlerini incelemek.
 • İletişim ve bilgi medyasının, sosyal güvenliğin azaltılmasında veya arttırılmasındaki rolünün araştırılması.
 • Ailelerde duygusal boşanmanın miktarı ve onu etkileyen faktörlerin araştırılması.
 • Kadınlar ve küreselleşme sorunu (kadınların sosyal sermayesi, kadınların siyasi katılımı vb.).
 • Çalışan kadınların yaşam memnuniyetini etkileyen sosyal faktörleri belirleme ve önceliklendirme.
 • Kentsel Gelişimin Patolojisi.
 • Öğrencilerin Modernleşmesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi.
 • Sosyal Sermaye ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması (Kentsel ve Kırsal Halkla Karşılaştırmalı Çalışma).
 • Öğrencilerin Eleştirel Düşünmesini Etkileyen Faktörleri Belirleme ve Önceliklendirme.
 • Toplu Kültürel Kimliğin Farklı Boyutlarının Değerlendirilmesi (Dini, Ulusal, Etnik, Sınır Ötesi Etnik Kültürel Kimlik)
 • Din ve Sosyal Sermaye Arasındaki İlişki.
 • Sosyal sermaye, fiziksel sermaye ve sosyal güven arasındaki ilişkiyi araştırmak.
 • Kadınların sosyal sermayesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi.
 • Sosyal Temel ile Finansal Kültürel Sermaye ve Sosyal Sermaye Arasındaki İlişki (Kadın ve Erkeklerin Karşılaştırmalı Bir Çalışması).
 • Öğrenci Siyasal Katılımını Etkileyen Sosyal Faktörlerin Analizi.
 • Vatandaşın Kentsel İşlere Katılım oranını Etkileyen Faktörlerin Analizi.
 • Tanımlanan göstergelere dayalı sosyal ve ekonomik refahı ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler.
 • Örgütsel Bağlılık ve personel İş Tatmini Arasındaki İlişki.
 • Kitle İletişim Performansı ile Kişilerarası, Genel ve Kurumsal Güven İlişkisinin Araştırılması.
 • Vatandaşların Sosyal ve Fiziksel Sermayesi ile Kentin Sosyal Patolojisi Arasındaki İlişki.
 • İnsanların boşanmaya karşı tutumlarını etkileyen sosyal faktörler.
 • İnsanların boşanmaya karşı tutumunu etkileyen kültürel faktörler.
 • Din ve küreselleşme tutumu arasındaki ilişki.
 • Suçluların sosyolojik özelliklerini incelemek.
 • Bazı ekonomik ve kültürel faktörlerle değer öncelikleri ilişkisinin araştırılması.
 • Dini değerlere uyumu etkileyen sosyal faktörlerin araştırılması.
 • Dini değerlere uyumu etkileyen ekonomik, kültürel faktörlerin araştırılması.
 • Ergen sosyal anomalilerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi.
 • Kadına yönelik şiddeti etkileyen sosyal faktörlerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi.
 • Sosyal sermaye ile öğrencilerin sosyal güveni arasındaki ilişki.
 • Kadına yönelik şiddeti etkileyen ekonomik ve kültürel faktörleri belirlemek ve önceliklendirmek.
 • Sosyal sermaye ile gençlerin yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin araştırılması.
 • Sosyo-ekonomik gelişim düzeyi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin araştırılması.
 • Değer önceliklerini belirlemek ve sıralamak (çalışan kadın ve erkeklerin karşılaştırmalı çalışması).
 • Değer önceliklerini belirlemek ve sıralamak (kırsal ve kentsel alanların karşılaştırmalı olarak incelenmesi).
 • Sosyal sermaye ve ev hanımlarının yaşam memnuniyeti arasındaki ilişkinin araştırılması.
 • Değer önceliklerinin bazı sosyal faktörler ile ilişkisinin araştırılması.
 • Kültürel sermaye, ekonomik ve ev hanımlarının ruh sağlığı arasındaki ilişkisinin araştırılması.
 • Örgütlerde karşılıklı güvenin önündeki engellerin araştırılması.
 • Sosyal uyumu ve sosyal katılımı etkileyen faktörler.
 • Örgütsel adalet ve örgütsel kültür arasındaki ilişki.
 • Kadın suçunu etkileyen sosyal faktörlerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi.
 • Örgütsel vatandaşlık davranışı ve sosyal sermaye ilişkisi.
 • Örgütsel liderlik tarzının insan kaynakları kültürüne etkisi.
 • Elektrik tüketimini etkileyen faktörlerin (sosyal, kültürel, ekonomik) modellenmesi.
 • Sosyal faktörler, örgütsel bağlılık ve iş tatmini arasındaki ilişkinin yapısal modellemesi.
 • Yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin araştırılması.
 • Madde kullanımını etkileyen sosyal faktörlerin araştırılması.
 • Uyuşturucu kullanımını etkileyen ekonomik ve kültürel faktörlerin araştırılması.
 • Sosyal değişkenler ve öğrencilerin yaratıcılığı arasındaki ilişki.
 • Örgütsel vatandaşlık ve örgütsel performans arasındaki ilişki.
 • Örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel adalet ve örgütsel bağlılığın modellenmesi ve iş tatmini ile ilişkisi.
 • Yaşam tarzının öğrencilerin yaratıcılığına etkisi.
 • Örgütsel bağlılığın ve örgütsel vatandaşlığın çalışanların iadesi üzerindeki etkisi.
 • En iyi duruma getirmek için örgütsel vatandaşlık davranışının örgütsel ve bireysel göstergelerini formüle etmek için bir model sunmak.


Tez konusu ve tez başlığını seçtikten sonra, her şeyden önce konunun ve yöntemin yapılabilirliğini kontrol etmek lazım.  Tez çalışmasında, tez konusu seçmek çok zor bir aşamadır. Anka Tez Merkezi olarak, bu yazılarda sizlere tez konusu seçme konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz.  Tez yazmakta birinci ve en önemli adım, tez çalışmalarınızın konusunu belirlemektir. Tez konusu öğrenci ve danışman hocanızın yardım ile yapabilirsiniz.  

Senin yorumun

Son Yorumlar

Yorum Yok

yakın zamanda Gönderilenler

Beslenme ve Diyetetik Tez Konuları

Bu yazılarda Beslenme ve  Diyetetik öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. ...


Yorum yap  

Bankacılık Tez Konuları

Anka Tez Merkezi bu yazılarda saygıdeğer Bankacılık öğrencilerine yeni, uygun ve ...


Yorum yap  

Psikoloji Tez Konuları

Devamını Oku: Tez Yazım Kılavuzuna Göre Düzenleme Devamını Oku: Redaksiyon ve Metin ...


Yorum yap  
×