Anka Tez Merkezi
SPSS Analizi, Çeviri, İntihal Düşürme ve Redaksiyon Hizmetleri.

Tezde Hipotez Oluşturma Adımları ve Örnekleri

Hipotez oluşturma bir araştırmanın en önemli ve zaman alıcı aşamasıdır. Bu aşamada net olarak araştırma soruları belirlenir. Araştırma sorularını kaç tane olması bir tez çalışmasının zorluğunu etkiler. Bu yazıda hipotez oluşturma hakkında bilgi verilecektir ve örnek olarak bir kaç hipotez sunulacaktır.

Hipotez Nedir?

Bir hipotez, kanıtlanabilecek veya ispatlanamayan bir ifadedir. Hipotezler araştırmalarda kullanılır ve değişkenler arasındaki ilişkiyi tahmin eder. Tez, makale veya araştırmalarda hipotezler çalışmanın ana noktasını veya iddiasını özetleyen kısa, doğrudan bir ifadedir. Nicel, nitel ve karma yöntem araştırmalarında kullanılır. Bir tez, makale veya araştırma raporunda örnekler ve kanıtlarla geliştirilir, desteklenir ve açıklanır.

Tez hipotezinin, çalışmanızda araştırmakta olduğunuz teoriye dayanan tahmin cümlesidir. Doktora adayları tezlerinde hipotezlerini, mezun olmak için yazdıkları ve savundukları orijinal araştırma projelerini test ederler. Anka Tez Merkezi olarak burada, tez ve hipotez örnekleriniz için hipotez türleri, yazma ve test etme hakkında özetle bilgi vereceğiz.

3 Adımda Hipotez Oluşturma

Hipotezin hepsi önemlidir. Tezinin temelidir. Tezinize tutarlılık ve amaç kazandırır. Hipotezin ne anlama geldiğini anlamak zorsa, bu açıklamalar yardımcı olabilir:

 1. Hipotez, bir tezin amacını tanımlar.
 2. Bir hipotez, doğrulanabilir çıkarılabilir sonuçları olan bir bildirim şeklinde neyin doğru olabileceğinin yaratıcı bir önyargıdır.
 3. Her faydalı deneyde, bir bakış açısı, bir ilkenin oluşturulması ya da reddedilmesi için bir ilke beklentisiyle olmalıdır Bu beklentiler hipotezlerdir.

Fransız fizyolog Claude Bernard şöyle yazmıştır:

Bir hipotez… tüm deneysel akıl yürütmenin zorunlu başlangıç noktasıdır. O olmadan, hiçbir soruşturma mümkün olmayacak ve biri hiçbir şey öğrenmeyecektir.

Hipotezin bilinen gerçeklere uymalı ve test edilebilecek olmalıdır. Birincisine uymak için literatürü okumalısınız. İkinciye uymak için deneyi yapmanız gerekir. Bu nedenle hipotez bilimsel araştırmaların merkezinde yer almaktadır.

Zaman bulursanız, hipotez ve deneyin çatışması durumunda, düşen ve hipotezin geçerli olduğunu anlamak için ünlü Michelson-Morley deneyinin bir hesabını okuyun. Bir deney bir hipotezin yanlış olduğunu gösterirse, o zaman ne kadar çekici olursa olsun, bu hipotezin hatalı olması gerekir. Ayrıca, bir hipotezin başarısızlığı, bu durumda olduğu gibi varsayımların yeniden incelenmesine, titrek teorilerin reddedilmesine ve nihayetinde yeni bilgilere yol açabilir.

Hipotezler fen tezleriyle ilgili olabilir, ancak mühendislik tezleriyle ilgili midir? Mühendisler keşfetmek yerine icat ettikleri için, bir mühendislik tezi bir hipoteze ihtiyaç duyar mı? Evet, hepsinden öte, çünkü buluş, keşiften daha sıkı bir şekilde yönlendirilmiş bir faaliyettir; ve iki zaten karşılıklı olarak özel değil! Hipotez kelimesini: tezin temelini oluşturan şey; amaç ve ya hedeflerle daha tanıdık  icad eder. hipotez, tezin için elektromotor gücü dir.

Her tezin altında yatan bir hipotez olması gerektiğini asla unutmayin. Tez çalışmalarında hikaye bir hipotezle başlar.

Hipotez Türleri

Tezinizde, "alternatif" veya "araştırma" hipotezi olarak adlandırılan bir ilişkiyi öngören araştırmanıza dayanarak bir hipotez oluşturabilirsiniz. Bulgularınızı dengelemek için, araştırma hipotezinde kanıtlanması gereken ilişkinin bulunmadığını iddia eden "boş" bir hipotez de oluşturacaksınız. Ayrıca araştırma hipotezi türleri de olabilir. Araştırma Metodları Bilgi Tabanında belirtildiği gibi, "tek kuyruklu" bir hipotez, bir yönü, bir artışı veya azalışı belirtirken, "iki kuyruklu" bir hipotez bir yönü belirtmez, sadece bir değişiklik belirtir.

Tezde Hipotez Oluşturma Örnekleri

Tez çalışmasında nasıl hipotez oluşturduğunuz hakkında fikir sahıbı olmak için bu örneklere bakmanızı ve incelemenizi tavsiye ederiz. 

 • Sınıf düzeyine göre ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerine yönelik görüşleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır
 • Okulun bulunduğu yerleşim yerine göre ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerine yönelik görüşleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır
 • Anne eğitim durumuna göre ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerine yönelik görüşleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır
 • Baba eğitim durumuna göre ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerine yönelik görüşleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır
 • Sınıf düzeyine göre ortaokul öğrencilerinin okul motivasyonuna yönelik görüşleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır
 • Okulun bulunduğu yerleşim yerine göre ortaokul öğrencilerinin okul motivasyonuna yönelik görüşleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır
 • Anne eğitim durumuna göre ortaokul öğrencilerinin oku motivasyonuna yönelik görüşleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır
 • Baba eğitim durumuna göre ortaokul öğrencilerinin okul motivasyonuna yönelik görüşleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır

Bu yazıda okuyucunun tezde hipotez oluşturma hakkında bilgi sahibi olmasını sağladık. En son bölümde kaç hipotez örneği vererek bu konunun nasıl yapıldığı anlatmaya çalıştık. 

 10 

Senin yorumun

Son Yorumlar

Yorum Yok

yakın zamanda Gönderilenler

İntihal Oranı Nasıl Hesaplanır?

İntihal oranı hesaplama her bir akademik çalışmada öneli bir konudur. İntihal oranı ...


Yorum yap

İntihal Oranı Düşürme

İntihal oranı düşürme nasıl yapılır? İntihal nasıl düzeltilir? Turnitin benzerlik ...


Yorum yap 20 

İntihal Raporu Ücreti Ne Kadar?

İntihal raporu ücretleri, Mayıs 2024 itibariyle 100-350 TL arasındadır. Tez çalışmaları ...


Yorum yap
×