Anka Tez Merkezi

SPSS Analizi, Çeviri ve İntihal Düşürme ve Redaksiyon Hizmetleri.

Tez Danışmanlık: Neden Anka Tez Merkezi?

Tez danışmanlık sektöründe çok sayıda uzman ve şirket faaliyet göstermektedir. Siz neden Anka Tez Merkezini seçmek zorundasınız? Tez Danışmanlık ve Tez Hazırlama  Bilindiği üzere tüm kurumlar aynı kalitede çalışmamaktadır. Maalesef ...


Yorum yap

Hipotez, Tezin Temelini Oluşturur

Hipotez Nedir? Bir hipotez, kanıtlanabilecek veya ispatlanamayan bir ifadedir. Hipotezler araştırmalarda kullanılır ve değişkenler arasındaki ilişkiyi tahmin eder. Tez, makale veya araştırmalarda hipotezler çalışmanın ana noktasını veya iddiasını özetleyen ...


Yorum yap 10 

Lisans ve Yüksek Lisans Tezleri Arasındaki Farklar Nedir?

Yüksek Lisans ve Lisans Tezleri  Yüksek lisans tezi, bilginin keşfi, teorilerin oluşturulması veya bilinen, verilerin ve ortaya konan fikirlerin yenilikçi şekilde yeniden yorumlanması olarak tanımlanabilir. Bir lisans tezi, halihazırda, araştırmanın kalitesi, katkıların ...


Yorum yap 10 
×