Anka Tez Merkezi
Tez Danışmanlığı, Tez Hazırlama ve Analiz Hizmetleri.

SPSS YAZILIMI HAKKINDA

SPSS, istatistiksel analiz için kullanılan istatistiksel bir yazılımın adıdır. Özellikle saha araştırma anketlerinin sonuçlarının analizi, hipotez ve tezlerin testlerini yapmak için kullanılır.
SPSS gerçekten dünya çapında bir üne sahip olan istatistik bilimi ile ilgili özel bir yazılımdır.

“ SPSS, istatistiksel analiz için kullanılan istatistiksel bir yazılımın adıdır. ”

Bu yazılımın adı, SPSS, “Statistical Package for the Social Sciences” yani “Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi” anlamına gelmektedir. Çünkü bu yazılım ilk başta sosyal bilimlerde istatistik ve istatistiksel yöntemleri uygulamak ve kullanmak amacıyla yazılmıştır, ancak bu yazılım şu anda tüm bölümlerde gözlem, anket ve test istatistiklerini analiz etmek için kullanılmaktadır.

“ “Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi” anlamına gelmektedir. ”

İstatistiksel yöntemlerin basitçe uyguladığı için ve oldukça tüm yöntemleri kapsadığı nedeniyle, bu yazılım ülkemizdeki en popüler istatistiksel yazılım haline gelmiştir ve istatistiksel yöntemleri ve testleri doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılabilir.

“ SPSS yazılımı ülkemizdeki en popüler istatistiksel yazılım olarak bilinmektedir. ”

Araştırmacının değişkenler ve fenomenler arasındaki ilişkileri keşfetmeyi veya ifade etmeyi veya Likert ölçeği anketine dayanan araştırma hipotezlerini test etmeyi ve test etmeyi planladığı herhangi bir araştırma ve tez, daha sonra SPSS yazılımı kullanılarak yapılmalıdır.
İstatistiklerini bilmeyen bir kişi bu yazılımla çalışamaz. Bu yazılımdaki menüler ve testlerden herhangi bir şey istatistik bilimine dayanır.
Dolayısıyla, bu istatistiksel yazılımla çalışmak istiyorsanız, önce istatistik derslerini geçmiş olmalı ya da alandaki teorik temelleri öğrenmelisiniz.

#Akademik_Danışmanlık, #Tez_Danışmanlık, #Tez_Hazırlama, #Tez_Merkezi, #Danışmanlık, #Tez_Yazım, #Tez_Yazdır, #Tez, #Doktora_Tez_Danışmanlığı, #YüksekLisans_Tez_Hazırlama, #YüksekLisans_Tez_Danışmanlığı, #Lisans_Tez_Danışmanlığı, #ÖnLisans_Tez_Danışmanlığı, #Literatür_Araştırması, #Literatür_Hazırlama, #Literatür_Taraması, #Alanyazın_Hazırlama, #Alanyazın_Araştırması, #Alanyazın_Taraması, #Tez_Hazırlama, #İntihal_Oranı_Tespiti, #İntihal_Oranı_Düşürüme, #Anket_Analizi, #SPSS_Analizi ve #Eviews_Analizi gibi hizmetler almak istiyorsanız “Talep Formunu” doldurup bize iletmeniz takdirde Anka Tez Merkezi tarafından, size 10 dakika içerisinde dönüş yapılacaktır.Senin yorumun

Son Yorumlar

Yorum Yok

yakın zamanda Gönderilenler

Zaman Seri Analizleri

Zaman Serileri Zaman serileri, zaman sırasına göre dizine alınan (veya listelenen veya işaretlenen) ...


Yorum yap

SPSS Analizi

SPSS analizleri hem bireysel hem de kurumsal olarak verileri analiz etmek için çok kullanılır. ...


Yorum yap

Panel Veri Analizi

Finansal modelleme, bazen hem kesit hem de zaman serilerinin dahil edildiği yerlerde yapılandırılabilir. ...


Yorum yap
×