Anka Tez Merkezi
Tez Danışmanlığı, Tez Hazırlama ve Analiz Hizmetleri.

SPSS ANALİZİ HİZMET SÜRECİMİZ

1. Aşama: Gereç ve Yöntemin Yazılması, Hipotezin Oluşturulması
Bir tez çalışmasının ilk ve en önemli aşaması gereç, yöntem ve hipotezlerin oluşturulmasıdır. Bu aşamada sonraki adımların temeli oluşturulur.
2. Aşama: Örneklem Sayısı Hesaplaması,
Örneklem sayısı hesaplaması, yapılacak çalışmanın yöntem ve gereçlerine bağlı olarak hazırlanır. örneklem sayısı istatistiksel bilimde çok geniş bir konudur. Örneklem Sayısı belirlenerek anketin bu sayıya göre uygulanması planlanır.
3. Aşama: Anket Düzenlenmesi
Anket çalışmasında ilk adım anket düzenlenmesi olarak bilinir. Bu aşamada araştırma konusuna hakım olan biri anket düzenlenmesi yapması gerekir.
4. Aşama: Verilerin Kontrolü
Anket çalışmasından elde edilen veriler kontrol edilir. Bu aşamada varsa hatalı veriler çıkartılıp ve eksikler tamamlanır ve bilgisayar ortamına aktarılır. Veri girişi bu aşamada yapılmaktadır.
5. Aşama: SPSS Analizi
SPSS İstatistik programı kullanılarak verilere gerekli analizler yapılır. Bu aşamada Normallik Testleri, Faktör Analizi ve SPSS analizleri uygulanır.
6. Aşama: Raporun Hazırlanması
Sonuçların Word tablolarına aktarılması ve yorumlanması bu aşamada yapılmaktadır.

“ SPSS analizi ile ilgili yardıma mı ihtiycınız var? Endişeye gerek yok, uzmanlarımız yardım etmeye hazır! ”

#Akademik_Danışmanlık, #Tez_Danışmanlık, #Tez_Hazırlama, #Tez_Merkezi, #Danışmanlık, #Tez_Yazım, #Tez_Yazdır, #Tez, #Doktora_Tez_Danışmanlığı, #YüksekLisans_Tez_Hazırlama, #YüksekLisans_Tez_Danışmanlığı, #Lisans_Tez_Danışmanlığı, #ÖnLisans_Tez_Danışmanlığı, #Literatür_Araştırması, #Literatür_Hazırlama, #Literatür_Taraması, #Alanyazın_Hazırlama, #Alanyazın_Araştırması, #Alanyazın_Taraması, #Tez_Hazırlama, #İntihal_Oranı_Tespiti, #İntihal_Oranı_Düşürüme, #Anket_Analizi, #SPSS_Analizi ve #Eviews_Analizi gibi hizmetler almak istiyorsanız “Talep Formunu” doldurup bize iletmeniz takdirde Anka Tez Merkezi tarafından, size 10 dakika içerisinde dönüş yapılacaktır.Senin yorumun

Son Yorumlar

Yorum Yok

yakın zamanda Gönderilenler

Zaman Seri Analizleri

Zaman Serileri Zaman serileri, zaman sırasına göre dizine alınan (veya listelenen veya işaretlenen) ...


Yorum yap

SPSS Analizi

SPSS analizleri hem bireysel hem de kurumsal olarak verileri analiz etmek için çok kullanılır. ...


Yorum yap

Panel Veri Analizi

Finansal modelleme, bazen hem kesit hem de zaman serilerinin dahil edildiği yerlerde yapılandırılabilir. ...


Yorum yap
×