Anka Tez Merkezi
SPSS Analizi, Çeviri, İntihal Düşürme ve Redaksiyon Hizmetleri.

Sosyal Bilimler Tez Konuları - IV

Anka Tez Merkezi bu yazılarda saygıdeğer öğrencilere ve araştırmacılara yeni, uygun ve yapılabilir konualar sunmaktadır. Tez konusu seçimi belki tez çalışmasında en zor adımdır. İyi bir tez konusu seçmek için iyi bir literatür taraması yapılması lazım.
Anka Tez Merkezi olarak, tez konusunun seçiminde size yardımcı oluyoruz. Eğer tez konunuz belirsiz, eski ve yapılmaz olursa o zaman çok büyük bedeller ödemek zorunda kalacaksınız.

Analiz hizmetlerimiz (Ekonometrik veya İstatistik) uygun ve kaliteli olarak sunulmaktadır.

Tez çalışmasının her aşamasında olmak üzere bizden yardım alabilirsiniz. Konu seçimi, literatür taraması, analiz hizmetleri gibi konularda yardıma hazırız.

 1. Sosyal uyumu ve sosyal katılımı etkileyen faktörler.
 2. Örgütsel adalet ve örgütsel kültür arasındaki ilişki.
 3. Kadın suçunu etkileyen sosyal faktörlerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi.
 4. Örgütsel vatandaşlık davranışı ve sosyal sermaye ilişkisi.
 5. Örgütsel liderlik tarzının insan kaynakları kültürüne etkisi.
 6. Elektrik tüketimini etkileyen faktörlerin (sosyal, kültürel, ekonomik) modellenmesi.
 7. Sosyal faktörler, örgütsel bağlılık ve iş tatmini arasındaki ilişkinin yapısal modellemesi.
 8. Yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin araştırılması.
 9. Madde kullanımını etkileyen sosyal faktörlerin araştırılması.
 10. Uyuşturucu kullanımını etkileyen ekonomik ve kültürel faktörlerin araştırılması.
 11. Sosyal değişkenler ve öğrencilerin yaratıcılığı arasındaki ilişki.
 12. Örgütsel vatandaşlık ve örgütsel performans arasındaki ilişki.
 13. Örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel adalet ve örgütsel bağlılığın modellenmesi ve iş tatmini ile ilişkisi.
 14. Yaşam tarzının öğrencilerin yaratıcılığına etkisi.
 15. Örgütsel bağlılığın ve örgütsel vatandaşlığın çalışanların iadesi üzerindeki etkisi.
 16. En iyi duruma getirmek için örgütsel vatandaşlık davranışının örgütsel ve bireysel göstergelerini formüle etmek için bir model sunmak.
Tez yazmakta birinci ve en önemli adım, tez çalışmalarınızın konusunu belirlemektir. Tez konusu öğrenci ve danışman hocanızın yardım ile yapabilirsiniz. 

Senin yorumun

Son Yorumlar

Yorum Yok

yakın zamanda Gönderilenler

Beslenme ve Diyetetik Tez Konuları - III

Bu yazılarda Beslenme ve  Diyetetik öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. ...


Yorum yap  

Bankacılık Tez Konuları - V

Anka Tez Merkezi bu yazılarda saygıdeğer Bankacılık öğrencilerine yeni, uygun ve ...


Yorum yap  

Tez Konusu: Veri Madenciliği

Veri Madenciliği Veri madenciliği, öğrenciler tarafından ilgi gören en popüler ...


Yorum yap  
×