Anka Tez Merkezi
Tez Danışmanlığı, Tez Hazırlama ve Analiz Hizmetleri.

Sosyal Bilimler Tez Konuları - II

Tez konusu seçimi, bir tez konusunun 30%-40% oranı demektir. Her konuda olduğu gibi ilkadım hem önemli ve hem zordur. Tez konusu sevmediğiniz bir konu olursa tez sürecinde de zorlanacaksınız. Tez konusu, güncel, yeni ve yapılabilir ve sevdiğiniz bir konu olmalıdır. Anka Tez Merkezi olarak, tez konusunda saygıdeğer öğrencilere ve araştırmacılara yardımcı oluyoruz.

“ Tez konusu sevmediğiniz bir konu olursa tez sürecinde de zorlanacaksınız. Tez konusu, güncel, yeni ve yapılabilir ve sevdiğiniz bir konu olmalıdır. ”

Tez çalışmasının her aşamasında olmak üzere bizden yardım alabilirsiniz. Konu seçimi, literatür taraması, analiz hizmetleri gibi konularda yardıma hazırız.

 1. Kadınlar ve küreselleşme sorunu (kadınların sosyal sermayesi, kadınların siyasi katılımı vb.).
 2. Çalışan kadınların yaşam memnuniyetini etkileyen sosyal faktörleri belirleme ve önceliklendirme.
 3. Kentsel Gelişimin Patolojisi.
 4. Öğrencilerin Modernleşmesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi.
 5. Sosyal Sermaye ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması (Kentsel ve Kırsal Halkla Karşılaştırmalı Çalışma).
 6. Öğrencilerin Eleştirel Düşünmesini Etkileyen Faktörleri Belirleme ve Önceliklendirme.
 7. Toplu Kültürel Kimliğin Farklı Boyutlarının Değerlendirilmesi (Dini, Ulusal, Etnik, Sınır Ötesi Etnik Kültürel Kimlik)
 8. Din ve Sosyal Sermaye Arasındaki İlişki.
 9. Sosyal sermaye, fiziksel sermaye ve sosyal güven arasındaki ilişkiyi araştırmak.
 10. Kadınların sosyal sermayesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi.
 11. Sosyal Temel ile Finansal Kültürel Sermaye ve Sosyal Sermaye Arasındaki İlişki (Kadın ve Erkeklerin Karşılaştırmalı Bir Çalışması).
 12. Öğrenci Siyasal Katılımını Etkileyen Sosyal Faktörlerin Analizi.
 13. Vatandaşın Kentsel İşlere Katılım oranını Etkileyen Faktörlerin Analizi.
 14. Tanımlanan göstergelere dayalı sosyal ve ekonomik refahı ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler.
 15. Örgütsel Bağlılık ve personel İş Tatmini Arasındaki İlişki.
 16. Kitle İletişim Performansı ile Kişilerarası, Genel ve Kurumsal Güven İlişkisinin Araştırılması.
 17. Vatandaşların Sosyal ve Fiziksel Sermayesi ile Kentin Sosyal Patolojisi Arasındaki İlişki.

Tez konusu ve tez başlığını seçtikten sonra, her şeyden önce konunun ve yöntemin yapılabilirliğini kontrol etmek lazım. Tez çalışmasında, tez konusu seçmek çok zor bir aşamadır. Anka Tez Merkezi olarak, bu yazılarda sizlere tez konusu seçme konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tez yazmakta birinci ve en önemli adım, tez çalışmalarınızın konusunu belirlemektir. Tez konusu öğrenci ve danışman hocanızın yardım ile yapabilirsiniz. 

Senin yorumun

Son Yorumlar

Yorum Yok

yakın zamanda Gönderilenler

Beslenme ve Diyetetik Tez Konuları - III

Bu yazılarda Beslenme ve  Diyetetik öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. ...


Yorum yap  

Tez Konusu: Veri Madenciliği

Veri Madenciliği Veri madenciliği, öğrenciler tarafından ilgi gören en popüler ...


Yorum yap  

Beden Eğitimi Ve Spor (BESYO) Tez Konuları - I

Tez çalışmasının her aşamasında olmak üzere bizden yardım alabilirsiniz. Konu seçimi, ...


Yorum yap  
×