Anka Tez Merkezi
Tez Danışmanlığı, Tez Hazırlama ve Analiz Hizmetleri.

Beslenme ve Diyetetik Tez Konuları - IV

Anka Tez Merkezi bu yazılarda saygıdeğer Beslenme ve Diyetetik öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. Tez konusu seçimi belki tez çalışmasında en zor adımdır. Beslenme ve Diyetetik bölümünde iyi bir tez konusu seçmek için iyi bir literatür taraması yapılması lazım.


Tez çalışmasının her adımında Anka Tez Merkezinden yardım alabilirsiniz. Konu ve başlık seçimi, literatür araştırması, analiz hizmetleri ve tez hazırlama gibi konularda yardıma hazırız.

Analiz hizmetlerimiz (Ekonometrik=EViews veya İstatistik=SPSS) uygun ve kaliteli olarak sunulmaktadır.

Son yıllarda araştırmacılar tarafından ilgi göre konular sunulmaktadır. Bu konu başlıkları, konu aramaya çalışan yüksek lisans öğrencileri için faydalı olabilmektedir. Şimdi bu konular Beslenme ve Diyetetik öğrencileri için hazırlanmıştır. Beslenme ve Diyetetik bölümünde fizyoloji, kişisel ve toplumsal sağlık, aile planlaması ve kurum beslenmesi gibi konular çalışılmaktadır.

Tez Konuları

 1. Hafif şişman ve şişman kadınlarda diyet tedavisinin vücut kompozisyonu, benlik algısı ve umutsuzluk düzeyine etkisi

 1. Obez ve normal kilolu çocuklarda diyetle sodyum alımının kan basıncına etkisinin araştırılması

 1. Gebelik öncesi, gebelik ve laktasyon süresince diyet poliamin alımının, dişi sıçanlarda ve yavrularında vücut ağırlıkları ve kan lipid seviyeleri üzerine etkileri

 1. Fazla kilolu ve obez kadınlarda diyetteki günlük alınan kalsiyum miktarının antropometrik ölçümler ve biyokimyasal testler üzerine olan etkilerinin araştırılması

 1. Online diyet alan yetişkin bireylerin obezite, yeme tutum ve depresyon ilişkilerinin değerlendirilmesi

 1. Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin fonksiyonel besinlere yönelik farkındalığı, bilgi düzeyleri ve tüketim sıklıklarının değerlendirilmesi

 1. Morbid obez hastaların bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası diyet alımlarının klinik sonuçlara ve antropometrik ölçümlere etkisi

 1. Türkiye'de diyet destek ürünlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili Avrupa Birliğinin yasal düzenlemelere etkisinin incelenmesi
 2. Gestasyonel diyabetli bireylerin diyete uyumu ve bazı biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesi

 1. Diyalize giren kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda diyete uyum ile biyokimyasal parametreler ve antropometrik ölçümler arasındaki ilşkinin belirlenmesi

 1. Kadınlarda diyette farklı miktarlarda kalsiyum tüketiminin ağırlık kaybı ve bazı antropometrik ölçümler üzerine etkisi

 1. Tip 2 diyabetik bireylerde diyet magnezyum alımı ve serum magnezyum düzeyi ile metabolik kontrol parametreleri arasındaki ilişkinin araştırılması

 1. Ratlarda maternal düşük kaliteli protein diyetinin gebeliğe adaptasyon, fetal gelişim ve plazma amino asit profili üzerine etkisi

 1. Hafif şişman ve şişman kadınlarda akdeniz diyet skoru ile antropometrik ölçümler ve biyokimyasal parametreler arasındaki ilişkinin belirlenmesi

 1. Obez hastaların diyetle antioksidan alımları ve total antioksidan kapasiteleri arasındaki ilişkinin saptanması

 1. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Polikliniği'ne başvuran yetişkin bireylerde besin tüketiminin Pittsburgh uyku kalitesi ölçeği ile ilişkisi

 1. Üniversite öğrencilerinde uyku süresi ile diyet kalitesi ve obezite arasındaki ilişki

 1. Diyete ceviz ilavesinin kan lipid parametreleri üzerine etkisinin araştırılması

 1. Online diyet alan yetişkin bireylerde ortoreksiya nervoza ve ilişkili parametrelerin değerlendirilmesi

 1. Sıçanlarda maternal diyetle fruktoz alımının fetüse etkilerinin bazı lipit parametreleri ve lipogenez açısından incelenmesi

 1. Zayıflama diyeti uygulayan bireylerin menü etiketleri ile ilgili algıları, öğün seçimlerindeki tutum ve davranışlarının incelenmesi

 1. Diyetisyenlerde sağlıklı beslenme takıntısı (ortoreksiya nervoza) ve yeme tutumlarının saptanması

 1. İlköğretim öğrencilerinin diyet kalitesi ve tabak artıklarının saptanması

 1. Özel bir sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığı'na başvuran danışanların fonksiyonel besinlere yönelik farkındalığı, bilgi düzeyleri ve tüketim sıklıklarının araştırılması

 1. Okul çağı çocuklarda alkali diyet ve beslenme alışkanlıklarının, ağız sağlığı ile ilişkisinin değerlendirilmesi

 1. Tip 2 diabetes mellitus tanılı hastaların diyetle antioksidan alımları ile total antioksidan kapasiteleri arasındaki ilişkinin saptanması

 1. Polikistik over sendromu olan kadınların diyet glisemik indeksi ve yükü ile obezite arasındaki ilişkinin belirlenmesi

 1. Özel bir hastanenin diyet polikinlikiğine başvuran kilolu ve obez bireylerin kilo kaybı öncesi ve sonrası kan glikoz, insülin ve lipit profili düzeylerinin değerlendirilmesi

 1. İstanbul Tıp Fakültesi Diyet Polikliniğine başvuran hastalarda sık görülen hastalıkların belirlenmesi

 1. Trabzon Özel İmperial Hastanesi Diyet Polikliniği'ne başvuran 20-64 yaş kadınlarda antropometrik ölçümler, kan biyokimyasal değerleri, kronik hastalık durumu ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

 1. Metabolik sendromu olan ve olmayan kadınlarda diyetle kalsiyum tüketiminin vücut kompozisyonu ve kan değerleri üzerine etkisinin incelenmesi

 1. Epilepsi hastası çocuklarda ketojenik diyetin epileptik nöbet sayısı üzerine etkisinin araştırılması

 1. Çankırı Özel Karatekin Hastanesi sağlık personeli ve diyet polikliniğine başvuran hastalarda gıda takviyelerinin kullanımı üzerine bir araştırma

 1. Tip 1 diyabeti olan ve olmayan bireylerin diyet glisemik indeks ve yükünün hesaplanması ve değerlendirilmesi

 1. İstanbul'da özel bir hastanenin diyet polikliniği'ne başvuranların bazı özelliklerinin ve beslenme durumlarının değerlendirilmesi

 1. Yetişkinlerde diyet kalsiyum tüketimi ile serum lipitkonsantrasyonları ve bazı antropometrik ölçümler arasındaki ilişki

 1. Bazı diyetsel basit şeker tüketiminin kişilerin biyokimyasal parametrelerine etkisi

 1. Beden kitle indekslerine göre bireylerin diyet ürünler kullanma durumları ile bilgi düzeylerinin saptanması

 1. Zayıflama diyeti uygulayan bireylerin başarı oranları ve etkileyen faktörlerin saptanması

 1. İstanbul'da bir hastanenin diyet polikliniğine başvuran hastalarda metformin ve metformin ile beraber insülin kullanımının tat değişimi ve besin seçimine etkisinin incelenmesi

 1. Kronik obstrüktif akciğer hastalarında Omega-3 yağ asidinden zengin diyetin inflamasyon, solunum fonksiyonu ve yaşam kalite düzeyleri üzerine etkisi

 1. Zayıflama diyeti ve Omega-3 yağ asidinin Polikistik Over Sendromlu bireylerde vücut ağırlığı ve bazı biyokimyasal bulgular üzerine etkisi

 1. Gebelerde preeklampsi oluşumunda bazı diyetsel faktörlerin, antropometrik ölçümlerin ve biyokimyasal parametrelerin olası ilişkisinin araştırılması

 1. Çölyaklı çocuk hastalara yapılan sürekli ve aralıklı beslenme eğitiminin diyet uygulama ve hastalık bulguları üzerine etkisinin incelenmesi

 1. Üniversite öğrencilerinde diyetin karbonhidrat kaynaklarının beden kütle indeksi değerleri ile ilişkisinin incelenmesine yönelik bir çalışma

 1. Obez ve diyabetik yetişkinlerin beslenme bilgi düzeyleri, beslenme alışkanlıkları, diyet ve diyabetik ürünleri algılama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi

 1. Tip2 diyabetik hastalarda diyetle alınan Folat, Vitamin B12 düzeyi ve beslenme durumu ile plazma Folik asit ve Vitamin B12 düzeyi arasındaki ilişkinin araştırılması

 1. Kilolu kadınlarda zayıflama diyeti ve lpg endermoloji tekniğinin bölgesel zayıflamaya etkisinin değerlendirilmesi

 1. Özel bir hastaneye by-pass geçirmek için yatan tip 2 diyabetli hastalarda diyete eklenen tarçının bazı kan değerleri üzerindeki etkisinin araştırılması.

 1. Evre 2 diyastolik fonksiyon bozukluğu olan medikal tedavi alan hastalarda diyet tedavisinin etkinliğinin araştırılması

 1. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan kalp hastalarına uygulanan diyetlerin menü yapıları ve hastaların yemekleri tüketim durumu

 1. Tip 2 diyabetli hastaların diyetlerinin içerdiği glisemik indeks ve glisemik yükün değerlendirilmesi.

 1. Hiperlipidemik bireylerde diyetle kalsiyum alımı ile bazı biyokimyasal parametreler ve antropometrik ölçümler arasındaki etkileşimin değerlendirilmesi

 1. LPG endermoloji tekniği ve zayıflama diyeti uygulanan yetişkin hafif şişman kadınlarda bölgesel zayıflamanın değerlendirilmesi

 1. Hafif ve orta şişman yetişkin bireylere uygulanan zayıflama diyetleri sonucundaki vucut ağırlık kaybının serum lipid profilleri ve diğer bazı parametreler üzerindeki etkisi

 1. Tanısı yeni konulmuş hipertansiyon, hiperlipidemi ile hipertansiyon ve hiperlipidemisi birlikte bulunan bireylerin diyet yağ asidi örüntüsü ve beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi

 1. Dikkat eksikligi ve hiperaktiviteli çocuklarda beslenme durumunun ve diyet çinkosunun davranışa etkisinin saptanması

 1. Yetişkin Kadınlarda zayıflama diyeti ile birlikte verilen konjuge linoleik asitin antropometrik ölçümlerle ve biyokimyasal parametrelere etkisi

 1. Türkiye diyetisyenlerinin beslenme bilgi, tutum ve davranışlarının saptanmasına yönelik bir çalışma

 1. Rett sendromlu hastalarda diyetle alınan yüksek enerji ve L-karnitinin bazı antropometrik, biyokimyasal bulgular ile kognitif gelişime etkisi

 1. Hiperkolesterolemik bireylerin diyetine eklenen soya proteininin kan lipitleri üzerine etkisi

 1. Hipertansiyonlu hastalarda serum vitamin C düzeyinin kan basıncı, kan lipidleri ve diyet faktörleri ile ilişkisi üzerine bir araştırma

 1. Mikroalbüminürili tip 1 diabetes mellituslu hastalara uygulanan düşük proteinli diyetlerin etkileri üzerine bir araştırma

 1. Öğün sıklığı ve miktarının diyetin oluşturduğu termogenezis üzerine etkisi

 1. Kistik fibrozisli hastalarda diyet yağının büyüme, kan lipit profili ve solunum fonksiyonlarına etkisi üzerine bir araştırma

 1. Yozgat'ın Sorgun ilçesi kamu personelinin koroner kalp hastalığı risk faktörleri profilleri ve kolesterolden zengin diyete ek olarak verilen sarmısağın bazı kan lipidleri ve açlık kan şekeri üzerine etkisi

 1. Üniversitede okuyan kız öğrencilerin diyetle tükettikleri demir, çinko, kalsiyum, bakır ve magnezyumun saç ve serum düzeylerine etkisi

 1. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda diyetin yağ asitleri içeriğinde yapılan değişikliğin kan lipidlerine etkisi üzerine bir araştırma
 2. Nöral tüp defektli bebek sahibi annelerin diyetlerinin özellikleri
 3. Diyet posasının büyüme ve sağlık durumuna etkisi üzerinde bir araştırma
 4. Zayıflama diyetlerine ilave edilen buğday kepeğinin şişmanlarda ağırlık kaybına ve kan lipitlerine etkisi
 5. Normal diyete eklenen yumurtanın total lipitler üzerindeki etkisi
 6. Hayvansal protein kaynağı olarak et yerine yoğurt kullanılan diyetin hiperkolesterolemili hastalarda serum kolesterol düzeyine etkisinin incelenmesi
 7. Şişmanlığın oluşumunu etkileyen etmenlerin ve şişmanlığın düzeltilmesinde uygulanan zayıflatma diyetlerinin etkinliğinin saptanması
 8. Yüksek sukroz içerikli diyetle beslenmiş beyin kaynaklı nörotrofik faktör heterozigot farelerin yağ dokusunda oksidatif stresin incelenmesi

 1. Obez bireylerde diyet ve egzersiz tedavisinin irisin ve semaforin-3E düzeylerine etkisi

 1. Kilolu kadınlarda farklı diyet yöntemlerinin vücut kompozisyonu ve insülin, leptin, ghrelin hormonları üzerine etkisinin karşılaştırılması

 1. İnsanlarda diyet ile alınan bor miktarının bazı biyokimyasal parametreler üzerine olan etkisinin incelenmesi

 1. Yüksek oranda yağ içeren diyetle indüklenen insülin direnci üzerine balık yağı ve alfa lipoik asid kombinasyonunun etkisi

 1. Diyet tedavisinde Fiber'in tip II diabetik hastaların kan şekeri regülasyonuna ve diabetik olan, olmayan hiperlipidemik hiperkolesterolomik hastaların plazma kolestrin ve lipidlerine etkisine
 2. Hipertrigliseridemide diyet ve ilaç tedavilerinin karşılaştırmalı sonuçları

 1. Tip 1 diyabetli çocuk hastalarda diyetin inflamatuar indeksi ile bazı biyokimyasal parametreler arasındaki ilişkinin incelenmesid
 2. Osteoporozun diyetle ilişkisi

 1. Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda farklı oral antidiabetik ilaçların yanısıra diyete eklenen posanın kan glukozu ve lipid fraksiyonları üzerine etkisinin incelenmesi

 1. Tip 2 diyabetik hastalarda düşük ve yüksek karbonhidratlı diyetlerin kan şekeri regülasyonuna etkisi
 2. Ketojenik diyet kullanan hastalarda tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi

 1. Kırsal ve kentsel kesimde yaşayan adolesanların beslenme durumu ve diyete bağlı kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi

 1. Üniversite öğrencilerinde şişmanlık (obezite) durumu ve diyet ürünleri kullanmaları üzerinde bir araştırma

 1. Kadınların diyetlerinde bulunan demir ve demir emilimini etkileyen etmenler hakkındaki bilgi ve uygulamalarına eğitimin etkisi

 1. İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin diyet uygulamaları ve beslenme davranışlar

 1. Diyet eğitiminin hiperlipidemik hastaların beslenme alışkanlıkları, beslenme bilgi düzeyleri ve beslenme durumuna etkisinin değerlendirilmesi

 1. Adölesanlarda beslenme eğitimi: Akdeniz diyeti örneği

 1. Şehirlerarası otobüs işletmelerinde çalışan otobüs kaptanları, host ve hosteslerin beslenme durumları, alışkanlıkları ve diyet örüntülerinin tespiti

 1. 15-18 yaş arası adölesanlarda diyet lifi tüketimi durumunun dışkılama alışkanlıkları üzerine etkisi

 1. Beslenme ve diyet polikliniğine başvuran yetişkin hastaların defekasyon alışkanlıklarını etkileyen etmenler

 1. Trabzon ilinde çalışmakta olan diyetisyen, gıda ve ziraat mühendislerinin genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları

 1. Yüksek yağ, düşük karbonhidrat içeren enteral ürün destekli diyetin KOAH'lı hastaların kan gazlarına laboratuvar bulgularına, akciğer fonksiyon testlerine ve antropometrik ölçümlerine etkisi

 1. Zeytinyağı fenoliklerince zengin diyetin yaşlanması hızlandırılmış fare modelinde yaşlanmaya bağlı değişiklikler üzerine etkisi ve zeytinyağındaki fenolik maddelerin elektrokimyasal dedektör ile HPLC analizi

 1. Malatya sağlıklı yaşam merkezine başvuran hafif şişman ya da şişman kadınlarda demir eksikliği anemisi sıklığı ve diyet tedavisine etkisi

 1. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi diyet polikliniğine zayıflamak için başvuran bireylerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları, yeme davranış bozuklukları ve etkileyen faktörler
 2. Beslenme ve diyet polikliniğine başvuran obez hastaların zayıflama amacıyla daha önceden uyguladıkları yöntemler

 1. Yetişkin bireylerde diyet kalitesi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

 1. Hemodiyaliz tedavisi alan diyabet hastalarının hastalıklarına özgü beslenme bilgi düzeyleri, beslenmenin biyokimyasal parametreleri, diyete uyum problemleri ve nedenleri

 1. Menapoz dönemindeki kadınlarda östrojen kullanımı ve diyet örüntüsünün kan lipidleri ve genel sağlık durumu üzerine etkileri

 1. Obez ve normal kilolu bireylerde diyete fındık ilavesinin serum lipid ve serum homosistein düzeyine etkisi

 1. Koroner kalp hastalıklarında beslenme alışkanlıkları ve diyete ilişkin faktörlerin incelenmesi

 1. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalarında (ODPKBH) antropometrik ölçümlerin diyet ve böbrek fonksiyonları ile ilişkisi

 1. Kronik hemodiyaliz hastalarında hemodiyaliz seansı sırasında yüksek proteinli oral diyet alımının nütrisyon parametreleri üzerine etkisi

 1. Kronik böbrek yetmezliğinde diyetin böbrek fonksiyonlarına etkisi

 1. Şizofrenik hastalara uygulanan zayıflama diyet tedavisinin antropometrik ölçümlere ve bazı biyokimyasal değişkenlere etkisi

 1. Beslenme ve diyet merkezine başvuran bireylerlerin yeme tutumu ve emosyonel regülasyon arasındaki ilişki

 1. Obez yetişkinlerde beslenme durumu ve diyet kalitesinin depresyon anksiyete ve stres düzeyi ile ilişkisi

 1. Kiloya bağlı yaşam kalitesini yordayan değişkenler ve cerrahi tedaviye başvuran obezite hastalarının ebeveyn psikolojik kontrolü, yeme davranışı ve psikopatoloji açısından diyetisyen desteği alan obezite hastalarıyla karşılaştırılması

 1. Türkiye'deki diyetisyenlerin eğitim, çalışma ve memnuniyet durumlarının saptanması

 1. Diyet lif tüketim sıklığı ile kolon kanseri arasındaki ilişki

 1. 14 ile 18 yaş arası basketbol oyuncularının diyet kalite, fiziksel aktivite ve antropometrik ölçümlerinin sedanter yaşıtlarıyla kıyaslanması

 1. İnsülin direnci olan obez erkeklerde diyet ve egzersizin irisin ile lipasin üzerine etkisi
 2. Farklı diyet modifikasyonlarının sprint interval egzersiz sonrası yağ oksidasyonuna etkisi

 1. Gülibrişim (Albizia julibrissin) tohumunun, yavru koi sazan (Cyprinus carpio) diyetlerinde kullanımı
 2. Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua) tohumunun balık ununa alternatif olarak yavru koi sazan (Cyprinus carpio) diyetlerinde besleme potansiyeli

 1. Glikojen depo tip ı hastalarında tıbbi beslenme tedavisinin hastalığın seyrine etkisinin, hastaların diyetlerinin ve diyet uyumlarının değerlendirilmesi

 1. Diyetine sekmama eklenen çocuklarda büyüme ve gelişmenin araştırılması

Tez yazmakta birinci ve en önemli adım, tez çalışmalarınızın konusunu belirlemektir. Tez konusu öğrenci ve danışman hocanızın yardım ile yapabilirsiniz. Beslenme ve Diyetetik bölümünde çok iddiali çalışmalar yaptığımızı belitmek isteriz. Bu bölümde okuyorsanız her konuda bizden yardım alabilirsiniz. 

Senin yorumun

Son Yorumlar

Yorum Yok

yakın zamanda Gönderilenler

Beslenme ve Diyetetik Tez Konuları - III

Bu yazılarda Beslenme ve  Diyetetik öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. ...


Yorum yap  

Tez Konusu: Veri Madenciliği

Veri Madenciliği Veri madenciliği, öğrenciler tarafından ilgi gören en popüler ...


Yorum yap  

Beden Eğitimi Ve Spor (BESYO) Tez Konuları - I

Tez çalışmasının her aşamasında olmak üzere bizden yardım alabilirsiniz. Konu seçimi, ...


Yorum yap  
×