Anka Tez Merkezi
Tez Danışmanlığı, Tez Hazırlama ve Analiz Hizmetleri.

Beslenme ve Diyetetik Tez Konuları - II

Bu yazılarda Beslenme ve Diyetetik öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. Günümüzde herkes fazla kilolardan kurtulmak istiyor ve bu konuda beslenme meselesi öne çıkıyor. Beslenme ve Diyetetik bölümünde iyi bir tez konusu seçmek için iyi bir literatür taraması yapılması lazım.

Tez çalışmasının her adımında Anka Tez Merkezinden yardım alabilirsiniz. Konu ve başlık seçimi, literatür araştırması, analiz hizmetleri ve tez hazırlama gibi konularda yardıma hazırız.

Analiz hizmetlerimiz (Ekonometrik=EViews veya İstatistik=SPSS) uygun ve kaliteli olarak sunulmaktadır.

Son yıllarda araştırmacılar tarafından ilgi göre konular sunulmaktadır. Bu konu başlıkları, konu aramaya çalışan yüksek lisans öğrencileri için faydalı olabilmektedir. Şimdi bu konular Beslenme ve Diyetetik öğrencileri için hazırlanmıştır. Beslenme ve Diyetetik bölümünde fizyoloji, kişisel ve toplumsal sağlık, aile planlaması ve kurum beslenmesi gibi konular çalışılmaktadır.

 1. Sıçanlarda kafeterya diyeti ve yüksek yağlı diyetin obezite ile ilişkili bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırılması

 1. Sağlıklı okul çağı çocuk ve adölesanların (6-18 yaş) diyet asiditeleri ile diyet kalite indekslerinin ve antropometrik ölçümlerinin ilişkisinin belirlenmesi

 1. Beslenme ve diyet polikliniğine başvuran hastaların yeme tutum ve davranışları ile diyet algılarının değerlendirilmesi

 1. Düzce'de yaşayan yetişkin bireylerin popüler diyetleri öğrendikleri kaynaklar,popüler diyetler hakkındaki bilgileri ve yanlış uygulamaları
 2. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde görevli akademik personelin diyet örüntüleri, diyet kalite indeksleri ve sağlıklı yeme indekslerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma

 1. Diabetik ve nondiabetik hiperkolesterolemik kimselerde, kolesterolü kısıtlı diyetin ve bu diyete eklenen kepeğin kan kolesterol düzeyine etkisi
 2. Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören hastalara uygulanan diyetlerin etkinliğinin saptanması ve hastalar tarafından kabul edilebilecek diyetlerin geliştirilmesi
 3. Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi tedavisi alan hastaların nötropenik diyete uyumu, bunun malnutrisyona ve hastanede yatış süresine etkisi

 1. İstanbul'da özel bir üniversitede beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin kahvaltı alışkanlıkları ve uyku kalitelerinin bel çevreleri ile karşılaştırılması

 1. İstanbul'da özel bir hastanenin beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kişilerin beslenme alışkanlıkları ve çiğneme sayısının beden kütle indeksiyle ilişkisi

 1. Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin uyku düzeni, uyku öncesi yeme alışkanlıkları ve vücut kitle endeksleri arasındaki ilişkiler

 1. Özel bir hastanenin beslenme ve diyet polikliniğine başvuran 18-65 yaş arası beden kitle indeksi 25-30 ve 30-40 arasında olan kadın hastaların sağlıklı yeme indeks değerlerinin karşılaştırılması

 1. Özel bir hastanenin beslenme ve diyet kliniğine başvuran obez ve kilolu bireylerin metabolik sendrom risk düzeyleri ile beslenme alışkanlıklarının karşılaştırılması

 1. Gestasyonel diyabette tedavi etkinliklerinin karşılaştırılması: Diyet ve insülin tedavisi

 1. İstanbul'da özel bir üniversitede eğitim görmekte olan birinci ve dördüncü sınıf beslenme ve diyetetik öğrencilerinin yeme tutumlarının karşılaştırılması

 1. Bir üniversitenin iki farklı bölümündeki öğrencilerin diyet kalitelerinin karşılaştırılması

 1. Diyetle alınan doymuş yağ asitleri veya fruktozun böbrek ve kalpte bazı PRO-inflamatuar sitokinler üzerine etkisi

 1. Tip 2 diyabetli bireylerde diyetle demir alımı ve serum demir depoları ile glisemik kontrol arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

 1. Maternal dönemde kafeterya diyeti ve taurin suplementasyonunun laktasyon sonundaki bazı plazma parametrelerine etkisi

 1. Tip 2 diyabetli ve prediyabetli bireylerde diyetle fruktoz alımının metabolik kontrol ve biyokimyasal parametreler ile ilişkisi

 1. Yetişkin bireylerde diyet kalitesi ve beden algısı arasındaki ilişki ve bireylerin beslenme bilgi düzeylerinin belirlenmesi

 1. Diyabetli hastalarda diyet kalitesinin ve total antioksidan kapasitenin değerlendirilmesi

 1. Yetişkin bireylerde yeme bağımlılığında diyetsel faktörler ve visseral adipozite indeksi (VAİ) parametrelerinin kıyaslanması

 1. İstanbul'da özel bir hastanenin beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kişilerde konstipasyona neden olan etmenler ve obezite ilişkisi

 1. Koroner arter hastalığı olan bireylerde beslenme durumu, sağlıklı yaşam biçimi ve diyet inflamasyon indeksinin değerlendirilmesi

 1. Şizofreni hastalarında diyetin toplam antioksidan kapasitesinin değerlendirilmesi

 1. Zayıflama diyetine eklenen türk kahvesinin antropometrik ölçümler ve lipit profilleri üzerine etkisi

 1. Diyet polikliniğine başvuran kanserli hastaların beslenme durumunun değerlendirilmesi

 1. Hastanelerin diyet polikliniklerine başvuran hastaların yeme tutumlarının ve yeme farkındalıklarının belirlenmesi

 1. Özel bir hastanedeki diyet polikliniğine başvuran diyabet, hipertansiyon ve hiperlipidemi tanısı almış bireylerin beslenme alışkanlıklarının karşılaştırılması

 1. Akne vulgarisli bireylerde diyetle ilgili risk faktörlerinindeğerlendirilmesi

 1. Düşük kalorili diyet tedavisi uygulanan hafif şişman/şişman bireylerin depresyon derecesi ve yeme davranışının değerlendirilmesi

 1. Prediyabetik bireylerin diyet glisemik indeksi ve glisemik yükü ile beslenme durumlarının değerlendirilmesi

 1. CD36 ve lipid peroksidasyonuna diyetle alınan teklidoymamış yağ asitleri, doymuş yağ asitleri ve fruktozunetkisi

 1. Diyarbakır ili Yenişehir Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvuran bireylerde uyku kalitesinin diyet kalitesine ve antropometrik ölçümlere etkisinin belirlenmesi

 1. Tip 2 diyabetli hastalarda akdeniz ve dash diyetine uyumun glisemik kontrol üzerine etkisi

 1. Duygu durum bozukluğu olan hafif şişman ve şişman bireylerin beslenme alışkanlıkları, diyet kalitesi ve iştah durumlarının değerlendirilmesi

 1. Yeditepe Universitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü 'hazirlik sinifi ve 3.sinif'ta okuyan öğrencilerin, 'Monosodyum glutamat' i̇çeren besinlerin tüketim sikliğinin ölçülmesi ve bilgi düzeylerinin karşilaştirilmasi

 1. Diyete bağlı risk faktörlerinin gestasyonel diyabet üzerine etkisi

 1. 24 saatlik diyeti hatırlatma yönteminin çok basamaklı sorgulama tekniği kullanılarak geliştirilmesi üzerine bir pilot çalışma: genç yetişkin örneği

Tez yazmakta birinci ve en önemli adım, tez çalışmalarınızın konusunu belirlemektir. Tez konusu öğrenci ve danışman hocanızın yardım ile yapabilirsiniz. Beslenme ve Diyetetik bölümünde çok iddiali çalışmalar yaptığımızı belitmek isteriz. Bu bölümde okuyorsanız her konuda bizden yardım alabilirsiniz. 

Senin yorumun

Son Yorumlar

Yorum Yok

yakın zamanda Gönderilenler

Beslenme ve Diyetetik Tez Konuları - III

Bu yazılarda Beslenme ve  Diyetetik öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. ...


Yorum yap  

Tez Konusu: Veri Madenciliği

Veri Madenciliği Veri madenciliği, öğrenciler tarafından ilgi gören en popüler ...


Yorum yap  

Beden Eğitimi Ve Spor (BESYO) Tez Konuları - I

Tez çalışmasının her aşamasında olmak üzere bizden yardım alabilirsiniz. Konu seçimi, ...


Yorum yap  
×