Anka Tez Merkezi
SPSS Analizi, Çeviri, İntihal Düşürme ve Redaksiyon Hizmetleri.

Beslenme ve Diyetetik Tez Konuları - I

Bu yazılarda Beslenme ve Diyetetik öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. Günümüzde herkes fazla kilolardan kurtulmak istiyor ve bu konuda beslenme meselesi öne çıkıyor. Beslenme ve Diyetetik bölümünde iyi bir tez konusu seçmek için iyi bir literatür taraması yapılması lazım.

Tez çalışmasının her adımında Anka Tez Merkezinden yardım alabilirsiniz. Konu ve başlık seçimi, literatür araştırması, analiz hizmetleri ve tez hazırlama gibi konularda yardıma hazırız.

Analiz hizmetlerimiz (Ekonometrik=EViews veya İstatistik=SPSS) uygun ve kaliteli olarak sunulmaktadır.

Son yıllarda araştırmacılar tarafından ilgi göre konular sunulmaktadır. Bu konu başlıkları, konu aramaya çalışan yüksek lisans öğrencileri için faydalı olabilmektedir. Şimdi bu konular Beslenme ve Diyetetik öğrencileri için hazırlanmıştır. Beslenme ve Diyetetik bölümünde fizyoloji, kişisel ve toplumsal sağlık, aile planlaması ve kurum beslenmesi gibi konular çalışılmaktadır.

Tez Konuları

 1. Gebe kadınların diyet örüntüleri, diyet kalite indeksleri ve sağlıklı yeme indekslerinin belirlenmesi
 2. İş stres düzeyi, beslenme durumu, diyet kalitesi ve bazı antropometrik ölçümler arasındaki ilişki
 3. Yüksek yağlı diyet ile beslenen sıçanlarda probiyotik kullanımının karaciğer yağlanması ve metabolik endotoksemi üzerine etkisi
 4. Adölesanlarda diyetin inflamatuar indeksinin inflamatuar belirteçler ve metabolik sendrom bileşenleri ile ilişkisi
 5. Tip 2 diyabetli bireylerde diyetsel faktörlerin inflamatuvar belirteçler ve serum adiponektin düzeyi üzerindeki etkisi
 6. Hemodiyaliz hastalarında diyetin besin ögesi içeriği ve total antioksidan kapasitesi ile serum oksidatif stres indeksi arasındaki ilişkinin incelenmesi
 7. Sıçanlarda farklı karbonhidrat örüntüsüne sahip diyetlerin davranış üzerine etkisinin incelenmesi
 8. Maternal diyet ile anne sütünün total antioksidan kapasitesi ve bioaktif protein bileşenleri arasındaki ilişki
 9. Postmenopozal vertebral osteopenide diyet değişikliğinin kemik yapım ve yıkım markerlarına etkisi
 10. Obez kadınlarda diyete eklenen yulaf gevreğinin vücut ağırlığı kaybına ve bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi
 11. Diyabetik sıçanlara uygulanan yüksek yağlı veya tekli doymamış yağ asitleriyle zenginleştirilmiş diyetlerin glisemik kontrol ve lipid profili üzerine etkisi
 12. Polikistik over sendromu olan kadınlarda farklı diyet uygulamalarının vücut bileşimi ve bazı biyokimyasal bulgular üzerine etkisi
 13. Şişman kadınlarda farklı protein içerikli diyetlerin beslenme durumu ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi
 14. Farelerde diyet yağ asitleri ve fruktozun bazı inflamatuar medyatörler ve yağ asit biyosentezi üzerine etkileri
 15. Prehipertansif hastalarda yaşam tarzı değişikliği ve hipertansiyonu durdurmaya yönelik diyetin (DASH) etkisinin belirlenmesi
 16. Prolaktinomalı bireylerde zayıflama diyetlerinin bazı biyokimyasal parametrelere ve antropometrik ölçümlere etkisi
 17. Diyete eklenen l-arjininin nitrik oksit düzeyleri dinlenme metabolik hız ve antropometrik ölçümlere etkisi
 18. Karbonhidrat sayımı yöntemi uygulanan Tip 1 diyabetli çocuk ve adölesanlarda diyete uyumdaki engeller ve metabolik etkileri
 19. Basit karbonhidrat içeriği yüksek diyetle beslenen sıçanlarda yeşil çayın antioksidan etkisinin incelenmesi
 20. Tip 1 diyabette diyet proteinlerinin ve yağlarının kan glukozu üzerine etkilerinin belirlenmesi
 21. Hafif şişman ve şişman kadınlarda demir yetersizliği anemisi, beslenme örüntüsü ile kronik inflamasyon belirteçleri ve diyet tedavisinin etkinliğinin belirlenmesi
 22. İnsülin direnci olan hastalarda enflamasyon varlığının saptanması ve diyetle alınan çinko düzeyinin değerlendirilmesi
 23. Mevsimsel değişikliklerin hacettepe üniversitesi beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin besin tüketimi, beslenme alışkanlıkları, antropometrik ölçümleri ve bazı serum vitamin düzeyleri üzerine etkisi
 24. Zayıflama diyetlerinde kullanılan balık yağının hemostatik aktivite ve biyokimyasal parametrelere etkisine yönelik bir araştırma
 25. Tip 2 diyabetli hastalarda lipit profili: diyete eklenen prebiyotik özellikte çözünür posa kaynaklarının(Oligofroktoz ve polidekstroz)kan glikozu ve lipit fraksiyonları üzerine etkisi
 26. Karaciğer sirozlu hastaların diyetlerinde dallı zincirli aminoasitlerin önemi üzerine bir araştırma
 27. Diyet tedavisi ile birlikte uygulanan davranış değişikliği tedavisinin şişman kadınların ağırlık kaybı ve korunması üzerine etkileri
 28. Hipertansif ve hiperlipidemik hastalarda değişik dozda diyete eklenen balık yağının kan parametreleri ve kan basıncına etkisinin değerlendirilmesi
 29. Ratlarda, diyete eklenen kahve ve kafeinin serum lipidlerine etkisi
 30. Etsiz diyete eklenen preperat vepontakal kaynaklı askorbik asitin kadınlarda demirin görünür emilimine ve hematolojik göstergelere etkisi
 31. Üniversite gençlerinde obesitenin egzersiz ve diyet yolu ile giderilmesi
 32. Tıp II diabetlilerde kontrollü diyet uygulanması yanında, yeme alışkanlıklarına uygun baharat veya diabetik acıbadem kurabiyesi tüketiminin postprandiyal kan şekeri, insülin düzeyine etkisi üzerine bir araştırma
 33. 3-Metilkolantren verilen swiss albino sıçanlarda akciğer tümör oluşumu ve diyet karotenlerinin etkisi üzerine bir araştırma
 34. Okul öncesi çocuklarda diyetle alınan çinkonun saç, serum, idrar çinko düzeyleri ile büyüme ve gelişmeye etkisi
 35. Maternal yüksek glikoz diyetinin yavrularda diyabetogenik etkilerinin incelenmesi
 36. Online diyet yapan ve diyetisyen takibinde diyet yapan bireylerin diyete uyumları ve ağırlık kayıplarının karşılaştırılması
 37. İstanbul'da zayıflamak için özel bir hastanenin beslenme ve diyetetik polikliniğine başvuran danışanların zayıflama diyetlerine ek olarak bitkisel destekleri kullanımları
 38. Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin diyet kalitesinin kendi içinde ve diğer bölüm öğrencileri ile karşılaştırılması
 39. Diyetisyen ve diyetisyen adaylarının sürdürülebilir beslenme konusundaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi
 40. İstanbul'da özel bir hastanenin beslenme ve diyet polikliniğine zayıflamak amacıyla başvuran bireylerin yeme davranışı bozukluğu ile obezite geçmişi ve geçmişteki diyet sıklığının ilişkisi

Tez yazmakta birinci ve en önemli adım, tez çalışmalarınızın konusunu belirlemektir. Tez konusu öğrenci ve danışman hocanızın yardım ile yapabilirsiniz. Beslenme ve Diyetetik bölümünde çok iddiali çalışmalar yaptığımızı belitmek isteriz. Bu bölümde okuyorsanız her konuda bizden yardım alabilirsiniz. 

Senin yorumun

Son Yorumlar

Yorum Yok

yakın zamanda Gönderilenler

Beslenme ve Diyetetik Tez Konuları - III

Bu yazılarda Beslenme ve  Diyetetik öğrencilerine yeni, uygun ve yapılabilir konular sunmaktadır. ...


Yorum yap  

Bankacılık Tez Konuları - V

Anka Tez Merkezi bu yazılarda saygıdeğer Bankacılık öğrencilerine yeni, uygun ve ...


Yorum yap  

Tez Konusu: Veri Madenciliği

Veri Madenciliği Veri madenciliği, öğrenciler tarafından ilgi gören en popüler ...


Yorum yap  
×